Saturday, October 19, 2013

CrazyTalk Animator PRO 1.2.4 full with crack

CrazyTalk Animator PRO 1.2.4 | 105.5 MB


ဒါေလးက Video, Movies ျပဳလုပ္သူေတြ၊ ပန္ခ်ီသမားေတြ၊ Web, Game ဒီဇိုင္းသမား
ေတြ၊ hand-on Tech ကိုေလ့လာေနသူေတြအတြက္ တကယ္ကိုအသံုးတည့္တဲ့ 
2 D Animation Creator ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သံုးရတာအေတာ္အဆင္
ေျပသလုိ Pro Version အတြက္ ထပ္တိုးေထာက္ပံမႈေတြမ်ားစြာ ရွိတဲ့
ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

CrazyTalk Animator, the next level of 2D animation. Create actors using any photo or illustration. Bring actors to life with automatic facial animation & innovative puppeteering motion. Drag & drop to build sets with scenery and props. Film and direct all the action with the camera & timeline tracks for complete 2D Animation

Key Features
Production Environment

 • Complete 2D animation environment
 • Drag-n-drop media editing
 • Advanced timeline & keyframe animation
 • Real Z-depth layering & 3D camera view
>> Read more

 

Smart Animation

 • Real-time face & body puppeteering
 • Auto lip-sync from text & audio files
 • Key editing with IK & FK control
 • Sprite swapping animation
>>Read more

 

Actor Creation

 • Virtual actor creation from photo
 • Face & body photo fitting
 • Custom 3D face profiles and facial features
 • Unlimited dress styles from Character Composer
>> Read more

 

Stage & SFX

 • Prop & scene group management
 • Prop composer with parent-child hierarchy
 • Interactive props with animatable sprites
 • Atmospheric special effects, emotives and text balloons
>> Read more

 

Content Inventory

 • Free image, video and Flash media composition
 • Custom character content system
 • Custom motion puppeteering profiles
 • Online Backstage content inventory
>> Read More

 

Render & Output

 • 3D Stereo rendering for any device
 • Popular image and video export formats
 • Web & Flash video outputs
 • Post-production with alpha channel
>> Read More


Who uses CrazyTalk Animator
Movie & Video Creators : The video creator's arsenal of digital actor creation tools with professional real-time automatic animation.

Artists & Illustrators : Whether you are a doodler, illustrator or storyboard artist, you can bring your characters to life!

Web & Game Designers : Enliven videos and web pages with a virtual host for unique animated content.

Educators & Students : Engage in hands-on technology that lets classroom creativity spark with visual computing.
What's New

Drag-n-Drop Super Media & Animation Platform

 • Drag any media such as; images (.jpg, .png...), videos (.avi, .wmv...), flash (.swf) and sprite videos (.popVideo, iWidget) files from any external drive and drop them directly into the animation stage
 • Complete animation editing environment for Actor, Animation, Scene and SFX; each with its corresponding content libraries
 • Two editing engines: Composer Mode for character and prop set up, and Stage Mode for animation editing
 • Arrange all media with Z-depth layering inside the preview window
 • Intuitive editing (pick, transform, opacity, link, flip) and navigation (camera zoom, pan, rotate) tool sets
>> Read more

Photo Actor Full Body Fitting

 • Besides face photo fitting, CrazyTalk Animator's unique bone-based photo fitting technology allows you to easily set up a character by using a skeletal bone structure with joint points
 • 3 Levels of fitting modes: Simple, Basic and Detail modes that guide you through the fitting process with ease
 • Auto-detecting capsule function for quick body fitting
 • Flexible Front and Side Body actor creation
>> Read more

Character Composer System

 • Versatile actor composing with both Morph-based (traditional CrazyTalk6 face fitting) or Composer-based (new composition) techniques
 • Completely interchangeable head and body parts like; eyes, brows, ears, hair, upper body, lower body which can be customized into virtual dressing rooms
 • (custom body parts)
 • Change styles with freely scalable body parts or custom accessories/decorations attachment
>> Read more

Full Freedom for 2D Sprite Animation

 • Use the Sprite Editor to switch between sprites (actor body parts) during animation for dramatic performances
 • Detach & stretch any body parts or composited props for added animation
 • Auto mouth shape switching based on lip-sync (phonemes) data and expression puppeteering
 • Auto hand and feet switching based on body puppeteering and preprogrammed motion clips
>> Read more

Real-time Body Puppeteering

 • Use a mouse or other handheld devices to control character body animation
 • Two main categories for puppet profiles with over 70 templates: fully body based - full body movement such as idle, communication, emotive, walk/run; body part based - individual body segments such as head, torso, arms and legs
 • Mouse Puppeteering mode for motion timing control; and Auto Loop mode, with sliders, for fine motion tuning
 • Key editing with Forward Kinematics (FK), and Inverse Kinematics (IK) control
>> Read more

Prop, SFX and 3D Camera

 • Arrange backgrounds, props and image layers in predetermined Z-depths
 • Create custom props from external images using the Prop Composer and Scene Tree structure
 • Link or unlink props and characters during animation scenes
 • Import animated images and flash files to create customized special effects (e.g. comic emotions, disguises, text bubbles and atmospheric effects)
 • 3D-like camera movements and 3D perspective views
>> Read more


Advanced Timeline Control

 • Move, Copy, and Paste keys; extend, loop and group motion clips together
 • Key frame editing for opacity, transform, visibility, link, path animation, sprite switching and flipping with blending effects
 • Motion Layering allows layer additions over existing motions.
 • Flexibility to use main track for quick key management, and sub tracks for detailed joint movements
 • Animate body motion tracks with up to 16 individual body segment tracks with facial motion tracks that are divided into voice scripts, morph and sprite-based categories
>> Read moreSystem Requirements
Minimum System Requirements:

 • Pentium4 2GHz
 • 2GB free hard disk space
 • Display Resolution: 1024 x 720
 • Color Depth: True Color (32-bit)
 • Video Memory: 256MB RAM

Recommended System Requirements:
(CrazyTalk Animator will have better performance in below recommended environment.)

 • Dual core CPU or higher
 • 2GB RAM or higher recommended
 • 2GB free hard disk space or higher recommended
 • Display Resolution: 1024 x 720 or higher
 • Graphics Card: Nvidia GeForce 7 Series or higher /ATI HD 3000 Series or higher
 • Video Memory: 512MB RAM or higher recommended

Additional Requirements:

 • 3-button mouse
 • DirectX 9 and WMEncoder 9 are required for WMV exporting
 • Internet connection required for online activation
 • Stereo devices and player are required for viewing contents with stereo vision

Operating System:

 • Windows 7 /Windows Vista /Windows XP (With Service Pack 2 or later)
 • Support for 32-bit and 64-bit operating system. 

  Download>>>solifiles (or) AfileZ 

Ashampoo Photo Commander 11.0.5 Full Version

Ashampoo Photo Commander 11.0.5 | 158.1 MB
  ဓာတ္ပံုေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ Photoshop လိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Software တစ္
 ခုၿဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး.. ရိုးရွင္းတဲ့အသြင္ျပင္ရွိၿပီး အစြမ္းထက္အသံုး၀င္တဲ့  Tool မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့အတြက္ဓာတ္ပံုသမားမ်ား..Animation .. Photo Editing သမားမ်ားအၾကိဳက္
ေတြ႕ေစမယ့္ Software ေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
 
Ashampoo Photo Commander offers the perfect mix of features to manage, edit, present and optimize your digital pictures. The program provides you with a quick and straightforward management of your photo collection including options to create groups, tag pictures and put together virtual picture albums. Assign for example the name of your last travel destination (tagging) to your holiday pictures. This way you can later find all pictures you took at that destination very fast. Be creative and edit your digital pictures according to your wishes. Optimize photos with one click, remove red eyes or use different effects, like color changes, for your image editing. Turn your most beautiful images into oil paintings, create a calendar with your own pictures or a personal invitation with a funny picture of the last party. Photo Commander 10 offers lots of new features and improvements.
Among other features there is the new dual-view modefor the comparison of an original picture and that picture while editing. Additionally, the optimization tools and video functions were improved, new effects were added and lots more. When handling your digital pictures you’ll never want to do without Ashampoo Photo Commander 10 again.
Ashampoo Photo Commander Fetaures:
 
• Miniature view with grouping function. With the grouping function in the improved miniature view you can get a better overview of your pictures by filtering them according to certain terms (tags), model of the camera, file format etc.
• Tagging. You can now tag your photos, this means that you assign certain terms to your photos. These will be saved to the IPTC meta data and simplify for example the detection or grouping of pictures.
• Batch processing. Batch processing significantly reduces the amount of effort when editing photos. You can convert several pictures into a new format at once or apply effects to a bunch of pictures.
• Editing and optimization of photos. In the quick-fix mode you can optimize a photo with one click, adjust contrast and colors, add effects, resize the photo, remove red eyes etc. Furthermore, objects such as speech bubbles, shapes or arrows, can be added in the editing mode.
• HTML albums, slideshows, collages… Stunning HTML albums, slideshows (with music), collages, calendars, frames for pictures, greeting cards, photo mixes and TIFF multi pages of your pictures can be created in next to no time.
• Audio and video. Audio and video collections can be managed just as easily as picture collections. Additionally, the program offers an integrated playback function so that you can play all your multimedia files with Ashampoo Photo Commander 9.
• Burn discs, send e-mails and create PDFs. With just a few clicks photos can be burned on CD, DVD or Blu-ray Disc, send in an e-mail or be exported as PDF.
• Import from cameras and scanners. With the import tool you can select and import pictures directly from your digital camera or a scanner. This tool also enables the automatic rotation of photos, if the digital camera provides this information.
• Skins and plug-ins. Use the included skins to give your Ashampoo Photo Commander 9 a personal look. Plug-ins for handling additional file formats are supported.
Home Page – http://www.ashampoo.com/


 Download>>>solifiles (or) Uppit

Friday, October 18, 2013

TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145 full with keygen

TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145 | 31.2 MB
TuneUp Utilities အသစ္ထြက္လာလုိ႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးကို အားလံုး
သိၾက ရင္းနွီးၾကသလုိ အသစ္အသစ္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကမယ္လို႔လည္း
ထင္ပါတယ္။ ကီးအဆင္ေျပေအာင္းစမ္းသပ္ေနတာေၾကာင့္တင္ေပးတဲ့ရက္ေနာက္
က်ခဲ့ရေပမယ့္ အဆင္ေျပေအာင္ စမ္းသပ္နုိ္င္ခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်အသံုး
ျပဳနုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းယူသြားလိုက္ၾကပါဗ်ာ။

TuneUp Utilities 2014 now cleans over 150 programs, including iTunes®, 28 windows functions and 25 browsers, removing unwanted duplicate files, traces and other computer residue.
Our premium features set new standards in cleaning, thanks to our intensive research. And with features like New Flight Mode, Live Optimization & Program Deactivator TuneUp Utilities speeds and optimizes your PC laptop or tablet like never before.

TuneUp Utilities® optimizes the performance of your computer, corrects problems and helps you to customize your system to suit your needs. It combines important aspects of system configuration, security, cleaning and maintenance under a modern interface. You can remove unnecessary files from your hard disk(s), clean and optimize the registry, tweak your internet connection settings, recover deleted files, optimize memory and view hardware information and tips. TuneUp Utilities also includes a Program Deactivator, Uninstaller, registry Editor, Task Manager and even an Undelete tool to recover files that have been deleted from the recycle bin. A very nice tool, with many features that will appeal to novice as well as advanced users, TuneUp Utilities makes Windows faster, more secure, and comfortable.


Main Features

 • Boost your PCs Performance
 • Clean up your PC
 • Analyze & Fix Up
 • Power Up
 • Works Automatically
 • Tweak & Style Up

More top features of TuneUp Utilities 2014: 1-Click-Maintenance and Automatic Maintenance, TuneUp Browser Cleaner, TuneUp Disk Cleaner, TuneUp Disk Doctor, TuneUp Disk Space Explorer, TuneUp Drive Defrag, TuneUp Economy Mode, TuneUp Live Optimization, TuneUp Process Manager, TuneUp Program Deactivator, TuneUp Registry Cleaner, TuneUp Shortcut Cleaner, TuneUp Shredder, TuneUp StartUp Manager, TuneUp System Information, TuneUp StartUp Optimizer, TuneUp Undelete and TuneUp Uninstall Manager.


New Features in TuneUp Utilities 2014

NEW Duplicate Finder - Find and remove duplicate photos, music and file

With Duplicate Cleaner, you’ll easily find and delete duplicate files across your entire hard disk. Cloned photos, music titles, videos, documents – no matter what file type, we’ll help you figure out which version of the file you need and which you can safely delete.

NEW Flight Mode - More battery life on the go

Just hit the Flight Mode switch to turn off Bluetooth® and Wi-Fi® and save even more battery life than with Economy Mode. Whenever you need to squeeze the last bit out of your battery to finish that last movie or project on the road, Flight Mode is for you.

NEW User Interface – Your Center for PC Optimization

TuneUp Utilities 2014 doesn’t just boast great tools to optimize performance, clean up your PC, and troubleshoot Windows®. It also has an optimized, sleek user interface which helps you optimize your PC with ease.

IMPROVED Disk Cleaner - Now cleans iTunes®, ACDSee™, CyberLink Power DVD™ & more

Now, TuneUp Utilities 2014 removes system clutter from more than 150 popular PC programs in just a few clicks – including iTunes® and Windows® 8 apps.


  Download>>>solifiles (or) Uppit

Thursday, October 17, 2013

GiliSoft Video Editor 5.1.0 Full With Keygen

 GiliSoft Video Editor 5.1.0 | 14.1 MB

  GiliSoft Video Editor 5.1.0 Final ေနာက္ဆံုး ဗါးရွင္းေလးမွာ Video ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ Edit လုပ္လို႔ ရတာေတြ၊ အသုံးျပဳလို႔ ရတာေတြ အေတာ္ေလးမ်ားပါတယ္..။ ေဆာ့ဝဲလ္ေသးေပမယ့္ အသံုးျပဳလို႔ ရတဲ့အသံုးဝင္ Features ေတြကေတာ့ Watermark, Subtitle, Cuter, Splitter, Joiner, Cropper နဲ႔ Effects ေတြကို တခုစီ ေရြးယူအသံုးျပဳလို႔ ရမွာ ျဖစ္ျပီး.. ဒီေနာက္ဆံုးထြက္ Update ေလးကို ဖူးသံုးလို႔ ရေအာင္ ေဒါင္းေလာ့ဖိုင္ထဲမွာ Keymaker ေလး ထည့္ေပးထားပါတယ္..ဒီ Video Edit ေဆာ့ဝဲလ္ေလးကို လိုအပ္တဲ့ သူမ်ားကေတာ့ ေအာက္ကလင့္ကေန ေဒါင္းယူလိုက္ပါဗ်ာ..။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 14.1 MB ရွိပါတယ္..။
GiliSoft Video Editor - a feature-rich, and most importantly, simple and easy to use utility for quick editing video is most popular formats (AVI, MPEG, MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, MP4, MOV, VOB , ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.264, QT, DAT). With this program, you can cut out some fragments of video, merge several video segments into one file, with subtitles, etc., all packed in a nice GUI and every kind of editing can be selected independently.

Features:
- Ability to merge multiple video files into one.
- Split video into several segments.
- Cut and remove unwanted video segments.
- Adjust video parameters (frequency, resolution, bit rate).
- Work in the background.
- The built-in player.

Home Page
- http://www.gilisoft.com


 Download>>>solifiles (or) Uppit
GridinSoft Trojan Killer 2.1.9.3 Full With Patch

GridinSoft Trojan Killer 2.1.9.3 | 53 MB
GridinSoft Trojan Killer ကမိမိစက္ထဲမွာရွိတဲ့ Antivirus အခ်ိဳ႔ သတိမထားမိတဲ့ Spy, Trojan ေတြနဲ႔ အျခားMalware အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကာကြယ္ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးပါတယ္။နာမည္ေက်ာ္ Malwarebyte လိုမ်ိဳးေတြသမွ်အကုန္ရွင္းလင္းပစ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ မိမိသေဘာအတိုင္းထိန္းခ်ဳပ္နုိင္တာေလးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္သေဘာက်ပါတယ္။ကဲလိုအပ္ရင္ေနာက္ဆံုးထြက္ဗားရွင္းေလးကိုေအာက္မွာယူလုိက္
ပါဗ်ာ။
 

Trojan Killer is designed specifically to disable/remove Malware without the user having to manually edit system files or the Registry. The program also removes the additional system modifications some Malware carries out which are ignored by some standard antivirus scanners. Trojan Killer scans ALL the files loaded at boot time for Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms and other malware. Trojan Killer works in the field of system security to ensure safety for computer systems. We propose products to help you get rid of annoying adware, malware and other rough tools. It is very important to restore control on your computer as soon as possible and do not allow anyone to use your data.

Additional Tools

Reset Internet Explorer Home/Start/Search Page Settings
Some Malware programs make changes to the Internet Explorer Home, Start and Search Page settings in order to re-direct the web browser to different websites.

This Utility will reset the Home/Start/Search pages to standard Defaults. You can then manually reset your Home Page to your website of choice (or leave it "blank", the default).

Reset HOSTS file
The Windows HOSTS file is a text file which stores website addresses. The file can be used to speed up access to websites you visit often - by equating the website name (e.g. microsoft.com) with its DNS address, the web browser can find the website more quickly as it does not have to query a DNS Name Server.

Some Malware programs add entries to this file, to either deny access to websites (usually security-related or antivirus company websites), or to re-direct access to websites of their choosing.

Reset Windows Update Policies
Some Malware programs attempt to prevent Windows Update from running, and inhibit access to resetting Windows Update by blanking out the Windows Update options on the Update configuration screen.

This Utility will check the current Windows Update settings and correct them where necessary.

Home Page - trojan-killer.net

 Download>>>solifiles (or) Uppit
Zemana AntiLogger 1.9.3.506 Full With Keygen

Zemana AntiLogger 1.9.3.506  | 21.0 MB
ဒါေလးက မိမိတို႔စက္ကို လံုုျခံဳေအာင္ Antivirus တစ္ခုခုနဲ႔အတူ ကာကြယ္ေပးမယ့္ Software ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ဒီဇိုင္းကိုကလည္း Antivirus ပံုစံမ်ိဳး တုပထုတ္လုပ္ ထားတာဆိုေတာ့ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ လြယ္ကူေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသံုးၾကည့္ လုိက္ၾကပါဗ်ာ..။
Anti-Logger,
developed to deal with different kinds of malware threats, protects your banking passwords, private emails & chat conversations from spying proactively without needing a signature-based algorithm and includes powerful, anti-action methods.AntiLogger prevents all known forms of malwares which intend to carry out information theft.

As AntiLogger uses a proactive and a unique way to detect potentially harmful applications which have not already been recognized or identified by any anti-virus programs consequently, it protects your 'Information Security' from a range of threats.Modules: Anti-SSL Logger, Anti-WebCam Logger and Anti-ClipBoard Logger are the first security solutions developed in the world. Also, you will realize that these modules have the best features if compared to similar applications.Anti-KeyLogger Module provides a new powerful protection against keyloggers which have not been even caught by known, the most popular security softwares in the world.

Here are some key features of "Zemana AntiLogger":
· Anti-SSL Logger Module that provides protection against SSL Logger
· Anti-WebCam Logger that provides protection against WebCam Logger
· Anti-Key Logger Module that provides protection against Key Logger
· Anti-Screen Logger that provides protection against Screen Logger
· Anti-Clipboard Logger that provides protection against ClipBoard Logger
· System Defence Module that protects your systemOS : Windows XP\Vista\7\8 (32bit and 64bit)
Language : Multilingual

Home Page
- http://www.zemana.com


 Download>>>solifiles (or) Uppit


3D PageFlip Professional 1.7.5 full with loader

3D PageFlip Professional 1.7.5  | 80.5 MB

အရင္ေရွ႕မွာေတြတုန္းကေတာ့ Standard Version ကိုတင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုတင္ေပးတာက Pro ပါ။
ဒါကိုလည္းတင္ေပးဖူးပါတယ္။အရင္ တင္ေပးထားတာထက္ လုပ္ေဆာင္နုိင္တဲ႔ Tools ေတြပိုမိုပါဝင္လာျပီး မိမိစိတ္ၾကိဳက္ 3D စာအုပ္စတိုင္ ကိုလည္း ဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


All-in-one flip book maker, an affordable flippingbook tool to convert PDF, OpenOffice, Images to realistic flipping book with rich multimedia elements embedded in pages!
 • Convert PDF, OpenOffice, Microsoft office, images to accessible and traceable flipbooks.
 • Support batch convert PDF to flipbooks.
 • Design and Branding - logo, company info, Background, tool bar, 3D flip effect, etc!
 • Edit pages - Create 3D Objects and Embed image, flash, video, links, buttons, etc.
 • Multiple Outputs for PC, tablets, mobiles - EXE, HTML (online use), ZIP, 3DP; publish for iPad, iPhone or Android devices; upload to FTP server directly.
 • Social Integration - Share online flipbook worldwide.
 • Upload online - Publish flipping book on 3DPageFlip Server directly & Share Online.
 • Updating all the time, view detailed update information.Product Features

Import

 • Convert Adobe Acrobat PDFs, Images, Open Office, Microsoft Office Word, PowerPoint, and Excel to Adobe Flash based 3D eBooks.
 • Create 3D page flipping book, show page turning effect and 3D spinning effects.
 • Define page range (to import), pages quality and size for imported PDF pages.
 • Import hyperlinks (web/page/email links) and table of content from original PDF.
 • Enable searching text in flipbook.
 • Detect wide pages.
 • Provide several render engines to choose and avoid distortion for some special PDF files.
 • Save settings as project for future use or edit.

Publish

Multiple output options: Flash/HTML5, EXE, Zip, 3DP, To FTP Server.

 • Flash/HTML5 allows to upload to website to be viewed online (with title, keywords and other metadata defined).
 • ZIP is a zip file of Flash/HTML5, convenient for delivery.
 • EXE (with setting title, icon and open window size) and Zip allow you to send to your user by email to be viewed on their computer.
 • 3DP is a special format for 3D PageFlip Reader – suitable for email sharing.
 • To FTP Server will help you upload the flipbook directly to your website via the integrated FTP option.
 • Mobile version is to output HTML flipbook which can be viewed on mobile devices via Browsers (slide single pages or flip pages on mobiles).
 • Burn to CD allows to burn to disk so that you can send your user physical media for viewing on their computer.

Upload Online To 3DPageFlip Server

 • Upload flipbooks to 3DPageFlip Server; publish flipbook online without any tools.
 • Manage online flipping books easily (Hide, delete, or share).

Templates/Scenes/Themes

 • Design, save, import and select templates for 3D flash flipping book, including 3D panoramic background.
 • Design background with pre-designed animated scenes.
 • Download and import free themes for decoration.

Design And Branding

 • Define logo, home page link.
 • Set custom information for the online flip book, including book name, website address, Email and details info. It will be shown in the ‘About’ window.
 • Design flash language for output flippingbooks.
 • Create table of content for flipbook
 • Add password to protect flipping book, add hint for password
 • Set pre-loader for flipbook with favorite color, text
 • Enable Auto Flip with setting Flip Interval.
 • Define page thickness, book auto scale for different size of browsers.
 • Pre-set tilt angle while using the 3D page turning book.
 • Apply a picture or set a pure or gradient color as flipping book background.
 • Friendly for SEO purpose and Google Analytics.
 • Allow viewers to share with friends via Facebook, Twitter, iGoogle, etc, even more, sharing Analytics is supported.

Multimedia Adding

 • Support importing PDF/Image/SWF to extra pages; support deleting pages
 • Add vivid feature to flip book pages, including link, movies, pictures, sounds, flash (swf), button, YouTube and so on.
 • Create 3D Image Sphere Gallery for inserted images
 • Create 360 degree spinning object for 3D product show
 • Hand tool, Zoom in, Zoom out, Delete, Copy, Cut, Paste, Undo, Redo to help page editing

After conversion, you will get the 3D flash magazines with the following features:

 • Real book-like digital flipping book with page turning effect.
 • Spin 3D flip eBook in 360 degree in panoramic template.
 • Watch video in 3D space with 360 degree vision.
 • Editing function brings: 3D objects, flash, music, video, button, link in the flip book pages.
 • Use navigational buttons or drag page corner with mouse to turn pages.
 • Double-click or click zoom button to zoom in or zoom out pages in multi-level.
 • View pages thumbnails and get a quick arrive to your targeted pages.
 • Make the 3D PDF to flipbook play by itself.
 • Adjust Tilt Angle or wheel mouse to change angle to get 3D effect.
 • View 3D flip eBook detailed information.
 • Play background music.
 • Open bookmark window to add bookmark as a tag.
 • Share with friends with the flash eBook.
 • Get the flipping book print with any pages you want.
 • Full screen to view flipping eBook.
 • Open in the Browser to a specific page by adding a page index to your URL.(E.G.www.yourdomain.com/index.html?p=4).


What's New in Version 1.7.5

Updated on September 16th, 2013

New:
 1. Undo function (undo operation on layer, properties and multiple objects).
 2. Eyedropper tool to quickly select color.
 3. Allow to drag the layer.
 4. Allow to lock the layer.

Fix:
 1. Alter the loading mechanism to fix the loading issue.
 2. Alter the options of uploading mobile version.
 3. Fix the bug while drag to copy.


Installation Instruction!!
 1. Unpack and install.
 2. Run included Loader and install him.
 3. Enjoy!
  Download>>>solifiles (or) Uppit
ArcSoft PhotoStudio v6.0.5.180 Full with serial

ArcSoft PhotoStudio v6.0.5.180 | 34.9 MB


ဒီေကာင္ေလးက ပံုေတြကို ျပင္ဆင္ ရာမွာ အေတာ္ လန္းတဲ့ေကာင္ေလးလို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။
စံုလင္တဲ့ Tools ေတြ Effect ေတြက photoshop ေပါက္စေလးလိုပါပဲ။အခ်ိဳ႕ျပင္ဆင္
မႈေတြဆိုရင္ photoshop မွာ နွစ္ဆင့္ေလာက္လုပ္ရမွာကို တဆင့္တည္းအ
လြယ္တကူ ဖန္တီးနုိင္တာေတြ႔ရပါေသးတယ္။လိုအပ္သူမ်ား
 စမ္းသပ္ခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာေတာင္းယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ။
 
ArcSoft PhotoStudio is a powerful, feature-rich but easy-to-use photo editing software, it include advanced photo editing tools, including Magic-Cut, De-Noise, Face Beautify and more and also fully supports RAW photos, large image files and 48-bit images for importing and editing. Then it can Over 50 special effects and filters like HDR, Toy Camera and Magic-Film Convenient photo management, image browser, and printing.
Features

Photo editing tools at your fingertips
 • An array of advanced photo editing tools help you edit and enhance digital photos
 • Essential tools include Simple Selection, Magnetic Lasso, Photo Cloning, Photo Enhancement, Multi-Layer support, Brush and Stamp, Text Layers, Transform and Crop, Adjust White Balance, Reference Line, Change Bit Depth, Auto-Align, Print and more
 • Advanced correction tools include Auto-Exposure, Auto-De-Noise, Auto-Red-Eye-Removal, Scratch Removal, Equalization and more
 • Record Macro lets you easily apply and process numerous photos at once using pre-recorded effects
 • 99 levels of Undo let you edit and enhance photos trouble-free

RAW formats, large image files, and 48-bit images supported
 • Supports importing and editing popular RAW file formats from Canon, Nikon, Panasonic, Adobe (DNG), Sony, Kodak, Olympus, and more
 • Processes large image files up to 30,000 x 30,000 pixels with ease
 • 48-bit images captured from your scanner are supported
 • Popular formats like JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, PSD and more are supported

Smart photo tools you need
 • Magic-Cut quickly extracts an object from its background
 • Auto-Align helps you to deal with shaky hands and blurry photos
 • De-Noise automatically remove photo noise in a snap
 • Sharpen filters with 5 different sharpening levels makes photo details stand out
 • Face Beautify enhances your photos naturally, including reduction of blemishes, wrinkles, moles, spots and freckles. It also adjusts face color, brightens eyes, removes red-eye, whitens and repairs teeth, changes lip color, and more

Creative photo effects and filters
 • Over 50 special effects and filters including distort, emboss, blur, and mosaic
 • Magic-Film applies professional film effects
 • Toy Camera adds a LOMO camera effect
 • HDR combines different exposure levels into one eye-popping, vibrant, and detailed image

Convenient photo management, image browser, and printing
 • Provides a powerful browser to help you browse, search, and organize files
 • Embedded tagging and rating functions and a convenient calendar view
 • Arrange photos for printing in different sizes

Liven up your photos with effects
PhotoStudio 6 provides a variety of cool effects which you can use to distort, emboss, and blur your photo to make your photos special and vivid.


Adjust white balance
Adjust the tint of an image for the specific lighting automatically or manually to remove unrealistic color casts on your photo.


Reference line
Add a horizontal or vertical reference line to your image, moving it to any position on the photo.


Face beautify plug-in
Beautify the eyes, mouth, and skin using face feature points to define the adjusting area. Use additional tools to whiten teeth, enhance eyes, change the lip color, and more.


Transform and crop images
Transform and crop images with several shape tools.


What's new in PhotoStudio 6?
 • Provides Face Beautify Plug-in to improve skin color, remove wrinkles, and whiten teeth.
 • Extracts objects and people using the Magnetic Lasso and Magic-Cut tools.

Requirements and Specs

 • OS : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 
 • CPU : Pentium III 500, 
 • RAM : 256MB, 
 • HDD Space : 200MB

File Formats Supported for Importing
Regular Image Format
BMP 1, 4, 8, 16, 24, 32/TIFF 1, 4, 8, 16, 24, 48/JPEG 8, 24/PNG/PSD/PCX/GIF/TGA/FPX/PCD
Raw Image Format
.CRW, .NEF, .RAF, .ORF, .MRW, .DCR, .RAW, .PEF, .SRF, .DNG, .X3F, .CR2, .ERF, .SR2, .KDC, .RW2, .MEF, .ARW

File Formats Supported for Exporting

Regular Image Format
BMP 1, 4, 8, 16, 24, 32/TIFF 1, 4, 8, 16, 24, 48/JPEG 8, 24/PNG/PSD/PCX/GIF/TGA/FPX/PCD
Regular Image Format
BMP 1, 4, 8, 16, 24, 32/TIFF 1, 4, 8, 16, 24, 48/JPEG 8, 24/PNG/PSD

Note: Supports importing CMYK JPEG and TIFF, but only supports exporting RGB Download>>>solifiles (or) Uppit


 

WinISO Standard 6.3.0.5036 Full With Patch

WinISO Standard 6.3.0.5036 | 6.7 MB
 
WinISO Standard ဆိုတဲ့ Software ကို ISO နဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြ သိၿပီးသားပါ iso image ဖိုင္ေတြ
ကို ဖန္တီးႏိုင္တယ္ iso ေတြကို CD/DVD/Blue-Ray Disc ေတြမွာ Burn ႏိုင္တယ္ ၿပီးေတာ့ iso
ေတြကို ျဖည္ထုတ္ႏိုင္တယ္ ဒီ WinISO ဆိုတာ ISO ဖုိင္ေတြ ျပင္ဆင္ျခင္းတည္းျဖတ္ျခင္းၿပဳလုပ္
ခင္းစတာေတြအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္နုိင္တဲ့ဖုိင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ဖုိင္ဆုိဒ္ေသးငယ္ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူတာေၾကာင့္ ေဆာင္ကိုေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္..။
 
 

 
WinISO – the best program of its kind to work with images of CD and DVD drives. The program works with the formats BIN and ISO, can edit and convert these formats from one to another. With WinISO, you can easily add / delete / rename / extract files from images. The program has very user-friendly interface, which is even more easier and simple job without this program. Designed to work with images BIN and ISO program WinISO is a leader in a number of software developed for the cloning and imaging optical storage media.
Key Features:
• Ability to add/delete/rename/extract file (s) within image files. Convert image files to the standard ISO format.
• Ability to create ISO image file (s) from a CD-ROM.
• WinISO is the first software to edit BIN/ISO and almost all image file (s) directly!
• You can convert almost all image file formats, including BIN, and save it as a standard ISO format file.
• Supports almost all known CD-ROM image files, including some virtual CD-ROM container files.
• Select some files or directories, and then create the ISO based on these files.
• Ability to open an image file, display the file tree, then run files from within the image file. This can be handy to view files or run programs.
• Because of its file associations, you can simply double click an ISO file in Windows Explorer to open it.
• Very easy to use interface but powerful enough for an expert


Home Page – http://www.winiso.com/products/standard.html


  Download>>>solifiles (or) Uppit
 
 
 
 
 

MOBILedit! enterprise v7.1.0.3733 full with crack and complete driver pack

MOBILedit! v7.1.0.3733 + Driver Pack | 94.8 Mb / 105.5 Mb


ဒါေလးက Android မွမဟုတ္ အျခား Apple, Nokia Symbian, Mee go, Blackberry, Windows,
Bada, Media Tak စတဲ့ OS အသံုးျပဳ Phone အားလံုးမွာပါ Support လုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိက
Phone နွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳး သံုးထားလည္း ဒီေကာင္ေလးတစ္ခုရွိယံုနဲ႔ အဆင္ေျပေျပသံုးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သူ Support လုပ္တဲ့ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေတြကလည္းေတာ္ေတာ္စံုလင္တာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေပးရရင္ Post
မဆန္႔မွာေတာင္စိုးလို႔ ေလ့လာလို႔ရေအာင္ ေအာက္မွာလင့္ေလးေတြပါတြဲေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ..။


MOBILedit! users enjoy a long list of features which you can find here. From its extensive Phonebook utilities to its SMS handling, MOBILedit! not only supports more makes and models than any other, but the list of features grows equally as fast. Our team is working at full throttle to bring you more and more features that allow you to maximally utilize your mobile phone to your advantage. When you purchase MOBILedit!, you will receive all the new features free of charge for the specified update period, so be sure to visit our "MOBILedit! Hot News" section to keep up to date on the latest enhancements released.MOBILedit! Features

 • communication via infrared, Bluetooth or cable
 • able to connect multiple mobile phones at one time and manage their data concurrently
 • full phone and SIM card status information (including signal strength, battery status, current network operator, connection type, hardware and software revision, IMEI, etc.)
 • ability to read selected data from the phone on demand (this refers to the fact that you needn't read everything, you can pick the desired information to be displayed)
 • file system enabling work with multi-media files stored in a phone like ringtones, photos, MP3's, themes, and java applications
 • a powerful editor for phonebooks stored in phones or SIM cards
  • multilevel undo
  • emphasizing all unsaved changes in phonebooks
  • intelligent differential write will save only changed items
  • intelligent phonebook synchronization for Sony Ericsson phones (if you change the content in the phone, just the differences are read into the phone instead of the whole phonebook, it is much much faster)
  • support for structured items (more data for one contact, such as fax, more phones, email, address etc.)
  • fulltext search across all contacts
  • comfortable internationalization
  • easy sorting and filtering of your contacts
  • swap the first name for the last name with one click
  • swapping contacts with drag&drop function
  • drag&drop contacts between MOBILedit! and other programs like Word, Excel, etc.
  • import and export of contacts
 • online dial control from connected phones, also hang-up and busy
 • handling of incoming calls through MOBILedit!
 • full SMS management
  • send SMS messages, automatically stores them to Sent Items on the PC
  • send long SMS messages
  • handling of incoming SMS through MOBILedit!
  • automatic conversion of SMS characters into GSM compliant character set
  • sort, read, and archive your SMS messages on your hard drive
 • Wizard helps beginners with general MOBILedit! Settings
 • archive and AutoBack-up will protect your data in case you lose your phone
 • multiple backups can be created for a single device and any of them can be restored when needed
 • open interface - API and source codes available, all developers can support different phones and add applications to MOBILedit!
 • smart-card and SIM readers supported via PC/SC standard
 • direct SIM card operations via smart-card readers - full SIMedit! functionality
 • complete MS Outlook support
 • complete MS Outlook Express support
 • transfer of contacts between MS Outlook and Outlook Express, you can easily migrate
 • all paying users can download new drivers, applications and versions from the Internet
 • synchronization of the time in phone with the PC
  • automatic mode
  • manually
 • multi-language support through installable language packages
 • online update system
 • intelligent install/uninstall (you will not loose created data with uninstall)
 • customizable shortcuts in the Framework window for quick navigation in MOBILedit!
 • skinnable design, skin creator available for free
 • user definable sounds for different events
 • user definable device names: you can assign names to phones, SIM cards or readers
 • user definable Picture for phones
 • chess game via SMS
 • You can just click to anonymously register your phone in myphonesafe.com database, which helps to protect your phone from being stolen or sold.


Enterprise edition special features 

 • license allowing commercial useUSSD messages
 • OTA Settings
 • Encrypted SMS
 • SMS Auto-reply
 • SMS automatically moved to Archive
 • Keyboard plugin


What's New??

Released 14 Oct 2013

 • Screenshot to PNG image for Android OS 4.0+ phones
 • Contacts Optimizer improved
 • Search function issues fixed
 • Immediate Write issue fixed 
 • Minor UI glitches fixed
 • New phones supported
 • Other minor bugs fixed

Home Page :  http://www.mobiledit.com/

Support Phone Lists :
http://www.mobiledit.com/phones.htm

User Guide :
http://www.mobiledit.com/guide.htm


                    DownloadTrial>>>Tusfiles (or) AfileZ (or) MightyuploadDownloadDriverPack>>>Tusfiles (or) AfileZ (or) HugeFiles


       Download Crack>>>Solidfiles (or) Davvas(or) Uppit


CyberLink PowerDirector ultra v12.0.2109.0 full with crack

CyberLink PowerDirector v12.0.2109.0 | 521.2 MB
Version အသစ္ထြက္လာလို႔ထပ္တင္ေပးလုိက္တာပါ။
ဒါကေတာ့ Video Editing ကို Professional က်က် လုပ္ေဆာင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ တကယ္ကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ တဲ့  ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုးသိျပီးသားမို႔ အေထြအထူးလည္းဆက္မေျပာျပေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။
ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလို္က္ပါ။


You are passionate about video creation, it's time to elevate your video creations to a whole new level! PowerDirector 12's new MultiCam Designer supports up to 4 camera editing, so you can easily import, sync and arrange your MultiCam shots. The new Theme Designer help you to generate pro-looking 3D animated videos with your videos and photos.
 


Some New Features

MultiCam Designer
Simulate 4 live camera switching by selecting and editing the best camera angle and sequence from an event that you have simultaneously captured with multiple devices. Synchronize the tracks by audio, timecode or time taken, switching between shots with hotkeys and instantly create multiclip track recording.

Theme Designer
Experience an easy and powerful tool for converting your videos and photos into stylish 3D-animated slideshow videos. Simply drag and drop your videos and photos to a selection of over 30 built-in animated design templates, and you’re ready to showcase your creation!

Motion Blur Effect
Add and control blur length and density when setting the motion animation of PiP objects and text titles. This feature enriches the sense of speed and direction of moving PiP objects in your videos, to make them more realistic.

Chroma Key ENHANCED
Take videos in front of a green sheet or blue sheet and merge with other videos to create special effects like they do in weather broadcasts or Hollywood movies.

Subtitle Room
Customize your subtitle design by setting font, color and position. With easy-to-use subtitle room tool, you can quickly insert subtitles, import and export to SRT format.

New Effects
PowerDirector includes more than 400 built-in video effects and transition effects, including the new Tilt-shift Lens Flare, Magnifier, Water Reflection video effects, and tons of professional-quality transitions.

Content-Aware Editing ENHANCED
Powerful algorithm that analyzes your entire footage and identifies major scenes with faces, motion, zoom, speech or pan. It then corrects imperfections such as poor lighting and shakiness using TrueTheater® technology. Now supports speech detection!

Auto Cross-fade
Applying smooth transitions between clips is easier with this feature that automatically inserts cross-fade transition simply by overlaying 2 clips on timeline tracks.

Import PowerPoint Files
Import PowerPoint files (*.ppt, *.pptx) files right to PowerDirector.
* To import PowerPoint files, Microsoft PowerPoint installation is required on your PC.

40% Faster H.264 Encoding ENHANCED
PowerDirector 12 greatly enhances the H.264 rendering speed, providing 40% faster rendering speed compared to version 11.

Up to 3x Faster with Intel AVX2
PowerDirector 12 is optimized for AVX2 technology on Intel® 4th Generation Core Technology (Haswell), providing 3 times faster rendering speed compared to version 11.

Dolby Digital Plus
PowerDirector now supports importing and editing 5.1 channel Dolby Digital Plus surround sound.

System Requirements

Operating System : Microsoft Windows 8, 7, Vista or XP (Windows XP Service Pack 3 is required for HDV capture).

Screen Resolution : 1024 x 768, 16-bit color or above

CPU Processor :
 • PowerDirector 12 is optimized for CPUs with MMX/SSE/SSE2/3DNow!/3DNow! Extension/HyperThreading/ Intel AVX2 technology.
 • AVI Capture/Produce: Profiles: Pentium 4 3.0 Ghz or AMD Athlon 64 X2
 • DVD Quality (MPEG-2) Profiles: Pentium 4 3.0 Ghz or AMD Athlon 64 X2
 • High Quality MPEG-4 and Streaming WMV, QuickTime) Profiles: Pentium 4 3.0 Ghz or AMD Athlon 64 X2.
 • Full-HD quality H.264 and MPEG2 Profiles: Intel Corei5/7 or AMD Phenom II X4

Memory : 2GB required - 3GB or above recommended for 32 bit OS
Hard Disk Space : 5 GB required minimum (note: 400 MB is for Magic Music Library) - 10 GB (20 GB recommended) for DVD production

 DownloadTrial>>>Davvas (or) AfileZ (or) Mightyupload
Download Crack>>>solidfiles (or) uppit (or) Davvas