Saturday, October 5, 2013

Adobe Photoshop CS5 Portable


Photoshop ကေတာ့ေထြေထြထူးထူးရွင္းျပေနစရာမလိုတဲ႕ Software တစ္မ်ိဳးပါ။ Serial ေတြ Crack
 ေတြမလိုဘူးေနာ္။ Double Click ႏွိပ္ျပီး အသံုးျပဳရံုပါဘဲဗ်ာ။ အားလံုးသေဘာက်ျပီးသား Portable Version ကိုဘဲတင္ေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။ photoshop သမားေတြနဲ ့ photoshop ကို စိတ္၀င္စားတဲ့
လူေတြအတြက္ပါ..Portable ဆိုေတာ့ဘယ္သြားသြား USB ေလးထဲထည့္ၿပီးယူသြားလို ့ရတာေပ့ါဗ်ာ
လိုခ်င္ရင္ေအာက္မွာယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ............

  Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) Davvas
O&O Defrag Professional 17.0 Build 422 (x86/x64) With Serial

O&O Defrag Professional 17.0 Build 422 | 47.0 MB
ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ စက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ျပန္႔က်ဲ ေနတဲ့ ဖုိင္ေတြကို ျပန္စီေပးနုိင္မယ့္ေကာင္ေလးပါ။   Defragment လုပ္တာအျပင္ အျခား အသံုးဝင္ Function ေတြလည္းအမ်ားအျပားပါဝင္ပါသးတယ္။   သူကိုေဆာင္ထားျခင္းက မိမိတို႔စက္ Performance ကိုတိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္
မွာအဆင္ေျပတဲ့ လင့္ကေနေဒါင္းယူလုိက္ၾကပါဗ်ာ။


 Do not wait too long! If you work on computers a lot, then slow system and program starts, endless rendering and memory processes, or even system crashes when playing can quickly ruin your enjoyment. Defragmenting your PC can hugely accelerate the speed you can work on your PC. When you defragment, those files fragmented across the hard disk are logically rearranged so that files can be quickly recognized and processed by the hardware. Performance gains of up to 100% are not uncommon!
 In the new version of O&O Defrag, you can now see what the program does for your system thanks to graphics and statistics, which give you a before-and-after Defrag contrast!
Basic functions
• Performance increases of up to 100%
• Prevents new fragmentation efficiently in advance
• Organizes related file fragments on your hard drive
• Faster system and program starts
• Extends the life of your hardware
• Speeds up your Internet browser
• Increases the chances of recovering lost data
• Automatic defragmentation in the background
• Speeds up your backup and restoration processes
• Defragmentation of your PC at the push of a button

Advanced Settings
• Defrag multiple drives simultaneously
• Adapts itself to system load (O&O Activity Guard)
• Vendor-independent optimization of solid state drives (SSDs)
• Classification of drives into zones (Optional)
• Execution of Windows commands (Batches)
• Defragments individual files and directories
• A total of eight defragmentation methods
• Defragmentation during startup and at runtime
• Automatic check for new versions
• Power Management for Notebooks
• Assistant to schedule regular defragmentation
• Screensaver mode defragments in your absence
• Support for USB sticks and memory cards

Evaluation and analysis functions
• Display of fragmentation levels
• Display of the most fragmented files
• Before-and-after display and statistics
• Dynamic block view during defragmentation
• Detailed report management


OS : Windows XP, Vista, 7, 8 (32-bit, 64-bit)
Language : English

Home Page : http://www.oo-software.com
 
        Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit


Artisteer 4.2 RC v4.2.0 build 60559 full with patch/ kegen

 Artisteer 4.2 RC v4.2.0 built 60559 | 118 MB

ဒီေကာင္ေလးကိုေတာ့ web လုပ္ငန္းဆက္စပ္သူေတြ ရင္းနွီးၾကပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလး
က wordpress, joomla, Drupal, Blog စတဲ့ Template ေတြကိုအလြယ္တကူ
ဖန္တီးနုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ သူ႔အျပင္အဆင္ MS Word စတုိင္မ်ိဳးဆိုေတာ့အားလံုး
အထူးတလည္ က်င့္မရာမလိုပဲ ရင္းနွီး အသံုးျပဳလြယ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။
 

Artisteer is the first and only Web design automation product that instantly creates fantastic looking, unique website templates and blog themes.
 • Design awesome blogs and cool web templates in minutes
 • Export to Blogger, Joomla, Wordpress and other CMS products
 • No need to learn Photoshop, CSS, HTML or other technologies
 • Fun and easy to use!
 • Create complete websites and blogs, edit pages, write content, and publish online!
 • Preview, download and edit online website and template samples!

Top 10 reasons to use Artisteer

 1. Generate cool Web design ideas.
 2. Adjust generated designs to create great looking Web and Blog templates.
 3. Create perfectly correct, validated HTML and CSS that conform to Web standards.
 4. You don't need to learn Photoshop, CSS, HTML and other Web technologies to create great looking designs, including images and buttons.
 5. If you are a Web designer, generate ideas, prototypes and quick Websites for your clients and friends.
 6. Choose and use many included design elements, from backgrounds to photo objects and buttons.
 7. Automatically solve problems with image aliasing, Web browser compatibility and other details requiring time and knowledge.
 8. Learn how to create professional HTML and CSS code.
 9. Save money on Wordpress Themes and Web design templates.
 10. If you don't have the time, hire your kids to create great looking web design for you.


Learn More


New features and changes:
 • Support for Tumblr Themes, with Tumblr theme export available in both Home and Standard editions.
 • Preview for responsive web design modes & customization of each responsive view (via dropdown in the top-right corner).
 • Ability to specify texture or background image for the Sheet.
 • Header/Slider
  • ImageLink visible on all slides (for example for placing a logo within a slide)
  • Separate slider control in layout (configurable on Slider tab) with support for page-length
  • Clickable logo
  • Clickable Slide (for making Banner-like collages)
 • Content editing - Duplicate pages with layout and with subpages
 • Custom HTML in the <HEAD> section (for example for Google Analytics)
 • Supporting the latest JQuery to improve template compatibility with newer Joomla and WordPress widgets and modules.
 • Bug fixes and improved support for WordPress and Joomla (Joomla versions up to 3.1).


Home Page : http://www.artisteer.com/
  Download Trial>>>HugeFiles (or) Tusfiles (or) KingFiles
 Download Keygen>>>Adrive (or) AfileZ (or) uppit
Lazesoft Recovery Suite Unlimited Edition 3.4.2 full with keygen

Lazesoft Recovery Suite Unlimited Edition 3.4.2 | 172.2 MB


Recovery Tools ေတြထဲမွာေတာ့အျပစ္ဆိုစရာမရွိေလာက္ေအာင္ စြယ္စံုရတဲ့
ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးအကူအညီ နဲ႔ မိမိတို႔ ဖုိင္ေတြ
Data ေတြ ေနာက္ဆံုး Windows တခုလံုးကိုေတာင္မွ Recover လုပ္နုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး Rescuer disk, Usb ေတြလည္းဖန္တီးနုိင္ပါတယ္။
Server သမားေတြရင္းနွီးၾကသလုိ နွံစပ္သူေတြလည္း နွစ္သက္ၾကတဲ့ Utilities
ေကာင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။
Lazesoft Recovery Suite is useful when you need to recover your data, files, or Windows operating system, or when your computer will not start normally.
You can fix most computer problems easily and quickly by creating a Lazesoft autoboot rescue CD or USB disk and then rebooting your computer using it.

Main Functions of Lazesoft Recovery Suite

Lazesoft Windows Recovery
For repairing any boot and crash errors caused by virus infections or accidental file corruption.

Lazesoft Data Recovery
For recovering your important files from your hard drive, memory cards or flash drives after accidental deletion, reformatting or file corruption.

Lazesoft Recover My Password
For recovering your Windows local or domain administrator password when you have forgotten or lost it; And for recovering your Windows CD installation key, needed when reinstalling your Windows operating system.

Lazesoft Disk Image & Clone
To backup or clone your entire hard drive or partitions, allowing you to restore your operating system and data in case of disk failure, or when you are replacing your hard drive. Other options include disk wiping and the creation or reformatting of disk partitions.


Lazesoft Recovery Suite can boot up any Windows computer: XP to Win 8, 32 or 64 bit! It...
 • can help you to write a self-booting live CD, which will give you access to your computer when Windows will not boot – or when Windows is completely broken.
 • supports various brands of desktops, laptops and tablet PCs, manufactured by Dell, Hp, Sony, Toshiba, Acer, Samsung and ThinkPad, etc.
 • With its option of building either WinPE-based or Linux-base bootable recovery disks, Lazesoft Recovery Suite ensures the best hardware compatibility available.
 • can boot up computer from a CD or usb disk.
 • supports any types of hard disks, including RAID, SATA, IDE and SCSI
 • supports 64 bit WinPE
 • can be used to create WinPE USB boot disk
 • create a PE recovery disk quickly, easily and natively on 64 bit Windows Vista, 7, 8 and 2008
 • supports building bootable DVD New!
 • has options to special WinPE version and type while building boot disk New!
 • has options to special custom drivers while building boot disk New!
Lazesoft Recovery Suite can quickly repair your Windows PC when it can not start normally! You can...
 • recover Windows from critical system errors when it displays a black screen or a 'blue screen of Death'
 • recover your MBR and partition information
 • recover missing or corrupted Windows system files causing error messages such as 'ntldr is missing' or 'bootmgr is missing'
 • recover or edit a corrupted registry or virus-infected registry key values
 • recover or edit the Windows boot file, boot.ini, or BCD (Boot Configuration Data)
 • rescue Windows XP, Vista, and Windows, whether 7, 32 or 64 bit
 • rescue Windows Server 2003/2008, SBS 2003/2008/2011, 32 and 64 bit
 • recover a partition after accidental deletion or partition table damage

Lazesoft Recovery Suite can easily recover data from non-working computer or disk. It can...
 • access and copy files from your computer even if the Windows operating system can not start
 • recover deleted files even if they were emptied from the Recycle Bin
 • rescue files after a hard disk crash
 • rescue files after an accidental format, even if you have reinstalled the Windows operating system
 • rescue files after a partitioning error
 • rescue files on RAW partitions or hard drives
 • recover lost data files including documents, photos, video music and email
 • recover files on a Mac OS HFS file system New!
 • recover original date and time stamps while recover lost files from an NTFS file system New!

Lazesoft Recovery Suite can quickly reset Windows local and domain account administrator passwords. It can...
 • reset your Windows password even if you forgot or lost it
 • clear your Windows local password
 • reset your Windows domain password
 • unlock and enable user accounts
 • find the Windows key when you need to reinstall the Windows operating system
 • Enhanced password recovery for Windows 8 New!
 • 100% recovery rate

Lazesoft Recovery Suite can clone or backup partitions and disks. Use it to...
 • create a compressed image of a disk or partition when writing a backup
 • create a raw image of your disks or partitions (sector by sector copy)
 • clone your entire Windows operating system hard drive or partition to an internal or external disk
 • transfer disk files or partitions from an old hard disk drive to a new one
 • copy partitions using their original sizes and locations, or resize the transferred partitions to match the new hard disk size
 • clone disks and partitions rapidily and completely using one of two methods: copy only used blocks or copy sector by sector
 • backup system with redesigned backup file format and backup engine to speed up backup process and reduce size of backup image files New!
 • check backup image New!

Lazesoft Recovery Suite can create, format, delete or wipe partitions and disks. You can use it to...
 • create bootable rescue CDs or USB disks
 • format FAT or NTFS partitions
 • create or delete partitions of any type
 • work with large disks: up to 2TB volumes on MBR
 • wipe partitions or your entire disks for data security reasons
 • hide or unhide partitions
 • set an active partition

How To Use Guide : http://www.lazesoft.com/guide.html

          Download Trial>>>HugeFiles (or) AfileZ (or) KingFiles
         Download Keygen>>>Adrive (or) AfileZ (or) uppit


 

Friday, October 4, 2013

Remote Desktop Manager Enterprise v9.0.0.0 full with serial

Remote Desktop Manager Enterprise v9.0.0.0 | 33.7 MB


ဒါေလးကိုအေရွ႕မွတင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခု ဗားရွင္းအသစ္ ရလာလို႔ထပ္တင္ေပးလိုက္တာပါ။
အခုဗားရွင္းမွာ အရင္ကထက္ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈအေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္လာတာ
ေတြ႔နုိင္မွာျဖစ္သလုိ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ဒီဇိုင္းကလည္းဆန္းသစ္လာပါတယ္။
ဒါက မိမိတို႔စက္ကေန အျခား PC အမ်ားအျပား ကို online, Offline နွစ္မ်ိဳးစလံုးနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္မယ့္ ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ရံုး၊ အိမ္ အေသးစား လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္
ေတာ့ တကယ္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ Software တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  

Remote Desktop Manager lets you centralize all your remote connections, passwords and credentials into a unique platform that people love to work with.Drive security, speed and productivity through your organization while reducing risks for your IT department.


Features

Support Multiple Connection Types • Remote Desktop Manager integrates many tools and protocols like:
  • Microsoft Remote Desktop
  • Microsoft Remote Assistance
  • pcAnywhere
  • TeamViewer
  • Radmin
  • VNC
  • Dameware
  • Putty (SSH, Telnet, rLogin...)
  • HP RGS
  • Logmein
  • Citrix (ICA / HDX)
  • Even more solutions can be added as add-ons.

Automatic VPN Connection (Microsoft / Cisco / SonicWall / TheGreenBow)


Remote Desktop Manager natively supports multiple VPN
types, such as: Microsoft VPN, Cisco VPN, SonicWall VPN and TheGreenBow VPN.
And as a free add-on, we also provide an extensive list of VPNs, such as: OpenVPN, Shrewsoft VPN, and many other VPN compatible with IPSec. These can be downloaded and installed within a few seconds.
Plus, VPN, SSL/SSH tunnels can be automatically opened before establishing a remote connection, and the configurations can be re-used between different sessions, and shared by users.

Grouping Sessions in Folders


To make management simpler, Remote Desktop Manager lets you organize sessions in groups (folders). You can then easily view all sessions within selected groups and subgroups, and find a specific group(s) using the search filter.
Plus, you can easily move your groups and sessions via drag and drop. You can also open several sessions at the same time by selecting a group.


Quick Connect with Template Support


Use the quick connect feature to quickly access a remote machine using Microsoft Remote Desktop, VNC or a web page. Simply enter a host name or IP address.You can even create your own custom template to use any other sessions type.Quick Access via Tray Icon Context Menu

Conveniently use the tray icon context menu to:

 • Access and manage your connections
 • View open sessions
 • Change the active data source
 • Use the Quick connect feature
 • Access local tools such as: the command prompt, registry editor, performance monitor, remote shutdown
 • and more!

See more >>


What's New
 • Entry default values
 • My Personal Credentials
 • Private connection list per user
 • Re-open last data source on startup
 • Play list to organize or open a group
 • Offline mode with read/write support
 • Todo management
 • Intelligent cache to optimize the loading of a large data source
 • Document management
 • Contact management
 • Native integration of 1Password, LastPass and Passwordstate
 • SQL Server basic role management
 • New reports
 • Run as different user support
 • Dynamic credential vault link
 • And more


Minimum RequirementsHow to Use Serial
Go Help >> Register Version >> and use Serial
                Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit
Internet Download Manager v6.18 full with all version patch

Internet Download Manager v6.18 | 5.5 MB


IDM ကိုေတာ့ အားလံုးကရင္းနွီးျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ Download Accelerator ေတြထဲ မွာေတာ့အေကာင္းဆံုးလုိ႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ နာမည္ၾကီးသလုိ အရည္အေသြးလည္း တကယ္ ေကာင္းမြန္တာကိုေတာ့ အားလံုးလည္း သိနွင့္ျပီး ျဖစ္ၾကပါတယ္..အမွန္ေတာ့ ဒီေကာင္ေလးကို အေရွ႕ အျမဲ Update ျဖစ္တဲ့ လင့္နဲ႔ Activator ကိုေရွ႔ မွာတင္ေပး ခဲ့ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ားက ေနာက္က စာမ်က္ႏွာေတြကို ျပန္ ၾကည့္ဖို႔ ဆႏၵ မရွိၾကေလေတာ့ Update Version ကိုတင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆုိလာေနၾက တာေၾကာင့္ အခု ဒီေန႔ထြက္ Latest Version ေလးကို တင္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။Internet Download Manager (IDM) is a tool to increase download speeds by up to 5 times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.
Internet Download Manager supports proxy servers, ftp and http protocols, firewalls, redirects, cookies, authorization, MP3 audio and MPEG video content processing. IDM integrates seamlessly into Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2, and all other popular browsers to automatically handle your downloads. You can also drag and drop files, or use Internet Download Manager from command line. Internet Download Manager can dial your modem at the set time, download the files you want, then hang up or even shut down your computer when it's done.

Other features include multilingual support, zip preview, download categories, scheduler pro, sounds on different events, HTTPS support, queue processor, html help and tutorial, enhanced virus protection on download completion, progressive downloading with quotas (useful for connections that use some kind of fair access policy or FAP like Direcway, Direct PC, Hughes, etc.), built-in download accelerator, and many others.

Version 6.15 adds Windows 8 compatibility, adds IDM download panel for web-players that can be used to download flash videos from sites like YouTube, MySpaceTV, and Google Videos. It also features complete Windows 7 and Vista support, YouTube grabber, redeveloped scheduler, and MMS protocol support. The new version also adds improved integration for IE 10 and IE based browsers, redesigned and enhanced download engine, the unique advanced integration into all latest browsers, improved toolbar, and a wealth of other improvements and new features.

Internet Download Manager Feature

All popular browsers and applications are supported!
Internet Download Manager supports all popular browsers including IE, AOL, MSN, Mozilla, Netscape, Firefox, Avant Browser, and many others. Internet Download Manager supports all versions of all popular browsers, and it can be integrated into any Internet application to take over downloads using unique "Advanced Browser Integration" feature.

Download Speed Acceleration
Internet Download Manager can accelerate downloads by up to 5 times due to its intelligent dynamic file segmentation technology. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.

Easy downloading with one click
When you click on a download link in a browser, IDM will take over the download and accelerate it. You don't need to do anything special, just browse the Internet as you usually do. IDM will catch your downloads and accelerate them. IDM supports HTTP, FTP, HTTPS and MMS protocols.

Download Resume
Internet Download Manager will resume unfinished download from the place where they left off. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost or dropped connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages.

YouTube grabber
Internet Download Manager can record and download FLV videos from popular sites like YouTube, MySpaceTV, and Google Video. The best way of downloading webpage embedded videos from the Internet is here. After installing IDM, "Download This Video" button pops up whenever you are watching a video anywhere in the Internet. Just click on the button to start downloading clips.

Simple installation wizard
Quick and easy installation program will make necessary settings for you, and check your connection at the end to ensure trouble free installation of Internet Download Manager

Built-in Scheduler
Antivirus checking makes your downloads free from viruses and trojans. IDM can automatically run a scanner on download completion, like AdAware, Avast, Spybot, AVG Anti-Virus, McAfee, SpywareBlaster, CCleaner and others to protect users from harmful downloaded files.

Automatic Antivirus checking
Internet Download Manager can connect to the Internet at a set time, download the files you want, disconnect, or shut down your computer when it's done. You can also synchronize changes using periodic synchronization of files. It's possible to create and schedule several download queues for downloading or synchronization.

Advanced Browser Integration
You may simply drag and drop links to IDM, and drag and drop downloaded files out of Internet Download Manager.

Drag and Drop
When enabled, the feature can be used to catch any download from any application. None of download managers have this feature.

IDM includes web site spider and grabber
IDM downloads all required files that are specified with filters from web sites, for example all pictures from a web site, or subsets of web sites, or complete web sites for offline browsing. It's possible to schedule multiple grabber projects to run them once at a specified time, stop them at a specified time, or run periodically to synchronize changes.

Customizable Interface
You may choose the order, buttons, and columns to appear on the main IDM window. There are several different skins for the toolbar with different button styles. All skins can be downloaded from IDM home site. Also users can design their own skins.

IDM supports many types of proxy servers
For example, IDM works with Microsoft ISA, and FTP proxy servers.

IDM supports main authentication protocols: Basic, Negotiate, NTLM, and Keberos
Thus IDM can access many Internet and proxy servers using login name and password.

Download All feature
IDM can add all downloads linked to the current page. It's easy to download multiple files with this feature.

Download limits
Progressive downloading with quotas feature limits downloading to defined number of megabytes per hour. The feature is useful for connections that use fair access policy (or FAP) like Direcway, Direct PC, Hughes, etc.

IDM is multilingual
IDM is translated to Albanian, Arabic, Azerbaijan, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Thai, Turkish, and Uzbek languages.

Quick Update Feature
Quick update may check for new versions of IDM and update IDM once per week. Quick updates feature lists all new features added to the latest version and asks a user if he wants to update IDM to the latest version.


What's new in version 6.18 ?


(Released: Oct 03, 2013)

 • Added support for High DPI settings
 • Added a feature to take over https downloads in Google Chrome
 • Added a feature to show download this video/audio panel for https videos in Google Chrome
 • Resolved problems with downloading videos from several sites
 • Fixed bugs 
 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit
 

Who Is On My WiFi Ultimate v2.2.0 full with serial

Who Is On My WiFi Ultimate v2.2.0 | 5.1 MB
ဒါေလးက အရင္ေရွ႕မွာတင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္..။Wifi အသံုးျပဳမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ။
ဒါေလးက မိမိ Wifi ကုိဘယ္သူခိုးသံုးေနလဲဆိုတာ စစ္ေဆးျပီး ကိုယ္ရဲ့ WIFI ကြန္ယက္ကို လံုျခံဳေအာင္
အေကာင္းဆံုးကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။သံုးဖူးသူေတြကေတာ့ သူ႔ရဲ့ အသံုးဝင္ပံုကို သိျပီးျဖစ္မွာပါ။ 
မသံုးဖူူးသူမ်ားလည္း စမ္းသံုးၾကည့္ပါ။သူ႔ရဲ့ တည္ေဆာက္ပံု UI ေလးက
 အလြယ္တကူ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။


Are People On Your Network Right Now? If you’ve stumbled across this site, chances are that you’re concerned about how secure your wireless network really is. You might even be concerned that someone you don’t know is connected to your network this very minute.

The problem is you can’t see a wireless network. You can’t touch it. And you can’t know who is connected to it without some help.

But there is a way to be 100% certain that no one is on your Wireless Network but the computers and devices that you want to be on it…

It’s like they say “Trust but Verify”.

At this point, I hope you see the true value in verifying who has been connecting to your network.

I know when I first ran the software on my own machine, I kept expecting that someone I didn’t know would connect any minute.

I have to admit that I was pleasantly surprised.

I run WPA2 on my wireless network, and in the 6 months that I’ve been running this software, I’ve only seen 1 person connect to my network that I wasn’t aware of. And that was my wife who plugged her new computer directly into the Wireless Router without telling me about it.

For about the same price as a DVD or BluRay disc, you can have the piece of mind that your network is safe.


Companies spend tens of thousands of dollars each year trying to keep out the bad guys. From deploying firewalls and intrusion prevention systems, to hosted antivirus and proxy servers. One often overlooked aspect of network security is that as computers connect over wireless networks or through physical space that isn’t controlled.

There is an opportunity for hackers and malware to completely bypass all external network security and plug directly into the network.

And what about employees that decide to bring in their own computers onto the network? You might’ve locked down every computer that you’ve deployed to your employees, but what about the home laptop with malware installed on it. Have you protected against that?
Sometimes the most dangerous person on a network is Bob from accounting.

Who Is On My Wifi will tell you exactly which computers are on your network during the day. This gives those concerned with Internal Security of the Corporate LAN a leg up on keeping out viruses and potential attackers. Who Is On My Wifi can’t be blocked by personal firewalls on computers that have connected to your lan and doesn’t need to wait until they’ve connected through Active Directory. It works at the hardware level so
Who Is On My Wifi will find all computers on your network, even if they haven’t connected to the Domain.

Who Is On My Wifi is compatible with Windows 7, Windows Vista, and Windows XP
Who Is On My Wifi blocking does not work on Windows 8.
The Software is currently unavailable for Macintosh and Linux/Unix systems.


What's New

Version 2.2.0  October 4th, 2013

 • Online Bug fixes
 • WinPcap update
 • Blocking on Windows 8 is now working


Home Page : http://www.whoisonmywifi.com/

 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit

DVDFab 9.0.7.0 Full With Crack

DVDFab 9.0.7.0 | 46 MB


ဒါေလးက DVD, Bluray Disc ေတြထဲက Data ေတြကိုကူယူးလို႔ရသလို Rip, Convert, Decrypt,
and Crate စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္..လိုအပ္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းယူလုိက္ၾကပါ။ အခု ဗားရွင္း
9.0.7.0 ရလာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ..။ 

DVDFab DVD Copy is popular worldwide, and is known for its power and flexibility. It enables you to copy a DVD with one or two mouse clicks and customize the output with DVD Copy’s many settings. DVD Copy allows you to copy and burn DVD to a blank DVD disc or write the output content to a folder or copy DVD to ISO file onto your hard drive and media server, and compress content to fit on smaller discs. The choice is yours! In addition, the copy speed is very fast, and the quality is excellent. DVDFab DVD Copy is definitely the right all-in-one solution for making DVD backup of your expensive DVD collection. It has been proven to be a powerful DVD Copy software used by more than 40 million users.

 • Clone/Burn/Decrypt/Copy/Backup any DVD
 • Copy DVD-9 to DVD-9, Copy DVD-5 to DVD-5, Copy DVD-9 to DVD-5, Copy DVD-5 to DVD-9
 • 6 DVD copy modes are available: Full Disc, Main Movie, Customize, Split, Merge, Clone/Burn

DVD Copy OverviewDVDFab DVD Copy, formerly known as DVD to DVD or Platinum, is an up-to-date DVD copy, DVD cloner, DVD burner, and DVD decrypter that can read, rearrange, and manipulate the content of a DVD to suit your needs. DVDFab DVD Copy can remove all known DVD copy protections, thus to copy any DVD to hard drive, or to any blank DVD disc, including DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, and DVD-R DL, with very fast speed about 10-20 minutes. Plus DVDFab DVD Copy will be constantly updated to remove latest DVD copy protections to support all DVD movies. DVDFab DVD Copy makes perfect 1:1 ratio DVD clone, and can also compress DVD-9 to a single DVD-5 with amazing output effect. DVDFab DVD Copy also has the ability to copy discs that are badly scratched or damaged. Even if the IFO files can't be read, it will allow you to make a copy of the movie content using Main Movie or Customize copy modes. It can recover from most VOB read errors and supports NTSC and PAL content (but does not convert from NTSC to PAL or vice versa). In addition, multi-core CPUs are supported by DVDFab DVD Copy, so the copy speed is super fast. DVD Copy has a worldwide user base and great support in its own forum and from the DVDFab staff via email. See? DVDFab DVD Copy is the answer to all your concerns about DVD backup, copy, burning, clone and decryption.

Copy any DVD

Remove all known DVD copy protections to freely copy any DVD.

Copy DVD to hard drive

With this powerful DVD Copy software, you can copy DVD to hard drive as ISO image file or DVD file folder for DVD backup. So if you don't have blank disc at hand for burning, doesn't matter, just save your DVD movie on your hard drive for later burning. Or you just want to watch the DVD movie on your computer without swapping discs, it's OK, just copy it to your computer then play.

Burn to any blank DVD disc

Burn DVD or ISO file / DVD folder on your computer to any blank DVD disc, including DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL and DVD-R DL.

Clone DVD in 1:1 ratio, or copy with compression

You can use DVDFab DVD Copy to copy DVD-9 to DVD-9, copy DVD-5 to DVD-5 in 1:1 ratio without any loss, and compress DVD-9 to a single DVD-5 completely with outstanding quality.

6 modes available to customize your DVD copy

6 DVD copy modes are available for you to choose how to copy your DVD: "Full Disc" copies the whole content of DVD; "Main Movie" just copies the longest movie title; "Customize" lets you create a DVD with the very stuff you want; "Split" copies a DVD-9 to two DVD-5 discs with 100% quality; "Merge" combines several titles of several sources into one DVD; "Clone/Burn" makes perfect 1:1 bit-to-bit copy.

Various settings to personalize your DVD

There are easy to use settings in DVDFab DVD Copy that allow you to personalize your DVD backup. For example, you can easily change the default audio and subpicture streams, select different languages, remove annoying content, change the playback order of the titles, copy only a certain range of chapters, choose your favorite burning engine and write speed and many more.

Your convenience is important to us

As the best DVD Copy Software, DVDFab DVD Copy is very convenient and easy to use. The user interface can be set to many languages, and there are controls to pre-select the languages for audio and subtitles. The progress of the copying is reported in detail and a preview screen lets you see and hear the content before you start the copy process to avoid setup errors.

Very easy to copy

With its friendly interface and intuitive controls, even new users can make a DVD backup with DVDFab DVD Copy without problems. The expert user will enjoy the way complex functions can be accomplished in just a few clicks.


What's New in 9.0.7.0:

 • New: Improved the user interface and user experience for Ripper.
 • New: Improved the performance of CUDA and Intel Quick Sync hardware acceleration.
 • New: Added support for PGS subtitle output for MKV profile.
 • New: Added support for H.264 CRF encoding for Ripper and Converter.
 • Fix: Jitters and pixelated problems when playing back the copied Blu-ray 3D discs in stand-alone player.
 • Fix: A problem that cannot preview by chapter.
 • Fix: A problem that cannot pause when copying or ripping.
 • Fix: Some localization problems.
 • Fix: Some minor changes and improvements.
 • Fix: A jitters problem when playing back the ripped avi.h264.mp3 files with VLC player.
 • Fix: An A/V sync problem when ripping DVD in certain cases.
 • Fix: A pixelated screen problem when playing back the ripped mpeg4 files, and seeking them.
 • Fix: A crash problem when running command line in certain cases.
 • Fix: A freeze at 99% problem when copying Blu-ray discs in certain cases.


System Requirements


 • Windows 8/7/Vista/XP (32-bit/64-bit)
 • Pentium II 500 MHz
 • 512 MB of RAM
 • 20 GB of Free Hard Disk Space
 • A DVD-R(W) or DVD+R(W) Drive
 • Internet connection required to register DVDFab 9 products (little network traffic used)

Download Trial Setup>>>tusfiles (or) AfileZ (or) HugeFilesDownload Crack>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit
KMSpico 8.8 Beta (Office and Windows Actiavtor)

KMSpico 8.8 Beta | 2.9 MB


ဒီေကာင္ေလးအေၾကာင္းေတာ့ အားလံုးသိျပီးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေလးက
Microsoft ရဲ့နာမည္ေက်ာ္ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ Windows OS ေတြနဲ႔
Office Suite ေတြကို Online မလိုပဲ Auto Activate လုပ္ေပးနုိင္
တဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းေလးကို ေအာက္မွာေဒါင္း
ယူလုိက္ၾကပါဗ်ာ။
 

KMSpico - is the ideal tool to activate the final version of Windows 7/8 and Office 2010/2013. Activator does not require user intervention, the entire activation process takes place in the background, just run the activator and a couple of minutes to check the activation status of Windows and/or Office.

Features:
 • Universality (activates: Vista/7/8/8.1 Preview; Office 2010/2013; 2008/2008R2/2012 Server)
 • Requires no active users Entries (enough neglect activator).
 • Simultaneous activation of impingement and Windows and Office.

Requirements:
 • NET 4.0 or Windows 8 / 2012th
 • Activate Windows Vista Business / N / Enterprise / N
 • Windows 7 Professional / N / E / Enterprise / N / E
 • Windows 8 Core / N / Professional / N / ProWMC
 • Windows (8.1 Preview)
 • Office 2010/2013
 • Windows Server 2008/Standard/Datacenter/Enterprise/2008R2/Standard/Datacenter/Enterprise/2012/Standard/Datacenter


Optional Recommendations:
Make exceptions to Directory% ProgramFiles% \ KMSpico \ *. Exe in Antivirus or Defender.

Change Log:
 • Support for all Windows 7 Editions. New way to convert any Retail edition to VL. (Finally)
 • Support for Windows Vista. (Finally)
 • Support for all Office 2013 Editions. (Finally)
 • Add Office Backup.

How This Program Works:
 • 1. Run KMSELDI.exe
 • 1.1. Check Products Installed.
 • 1.2. Convert Retail to VL if it is necessary.
 • 1.3. If it found a non-permanent product it will converted. (hacktivators based in modified dll's ARE NOT PERMANENT) (MAK or OEM keys are the only ones PERMANENT)
 • 1.4. Create a random service kms emulator in memory.
 • 1.5. Activate for 180 days all VL products installed against the emulator.
 • 1.6. Close emulator and KMSELDI.
 • 2.0. Install Service KMSELDI
 • 2.1. Every windows start or every 24 hours the service reactivate for 180 days (reset the count) with a random kms emulator.
 • 2.2. Close emulator.
 • 3. KMSELDI + Service KMSELDI = "permanent".


How to Install:
 • Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
 • run the setup (one of activators)
 • Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

Changes Logs:
 • Fixed tokens backup.
 • Add phone activation helper for Windows 8.1 RTM (needs intenet connection)

 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) uppit
 
 
 
 
 
 
 

Thursday, October 3, 2013

cFosSpeed 9.05 Build 2075 Beta With Trial Reset

cFosSpeed 9.05 Build 2075 Beta | 5.5 MB
 ဒါကေတာ့အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း Internet Speed ကိုျမွင့္တင္ေပးမယ့္ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူက
မိမိတို႔ရဲ့ network driver ေတြကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး ျပီး ရွိေနတဲ့ Internet connection နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့
Settings ေတြကို ခ်ိန္ညိွေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့သူက Data transfer ကို သြက္လက္ေစသလို အျမန္နႈန္းကို
အျမင့္ဆံုးဆြဲတင္ျပီး ေစာင့္စားခ်ိန္ကို အတတ္နို္င္ဆံုး ေလ်ာ့ခ်ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။လိုအပ္သူမ်ားေအာက္
မွာယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ....


CFosSpeed - the program, representing a network driver, which is joined to the existing Internet connection and instantly optimizes data transfer by prioritizing traffic. Traffic Shaping – a method for optimizing the Internet traffic, providing the maximum speed with minimum delay.

You can use cFosSpeed with a router and / or a DSL-modem or cable modem. It is also possible to use with other types of Internet connections. cFosSpeed supports an impressive range of connections such as DSL, cable, ISDN, UMTS, and others.
cFosSpeed - a popular software product for fans of online gaming, peer to peer networks and consumer audio and video streaming.
cFosSpeed can itself be calibrated depending on the connection. Usually, the best results can be achieved after several days of using a program that can load the incoming and outgoing bandwidth at full speed.
Works with any practically equipment and almost worldwide. cFosSpeed will allow you to get super-fast Internet surfing, to reduce download time and response. Uses a special honor at fans of online gaming, peer to peer networks and consumer audio and video streaming.
The standard solution to compensate for this effect was to increase the size of the TCP-window that allows you to send more data without immediate confirmation. The main problems here are to increase ping (latency) and significant delays during rendering web pages. The delay of up to two seconds is not uncommon for TCP-window size of 512KB. In short, the large size of TCP-window still does not allow you to get the full speed of downloading.
On the other hand, cFos Traffic Shaping arranges data by priority in the order that important packets are always earlier than usual. Thus, the evidence always come on time, and the transfer will never clog your connection!
Technology cFos Traffic-Shaping, recognizing the important packet types and placing them in accordance with the priorities, not only smooths the Internet traffic, but also provides a low ping. This not only accelerates surfing and download speed increases, but also offers advantages in online games.

Connections:
 • Broadband: Cable and DSL
 • Narrow band: Modem and ISDN
 • Mobile (UMTS, HSDPA, GSM, GPRS, HSCSD)
 • DSL, PPPoE
 • DSL, PPPoA (VCmux and LLC)
 • DSL, PPTP
 • VDSL
 • Cable
 • ISDN
 • IP over AAL
 • RFC1483/2684 bridged

CFosSpeed increases throughput and reduces the ping:
 • Every time you connect to the internet and using more than one data stream CFosSpeed can optimize traffic.
 • Improves your Ping for online games
 • Supports Internet quickly during heavy loading / unloading
 • NEW: Improved mobile internet
 • Reduce problems with the audio / video Internet streams
 • Improves voice quality in programs using VoIP

Options:
 • If an ACK is not sent quickly enough, the download may be slow during the injection (in the case of the standard prioritization).
 • With the standard Auto Tuning TCP for Windows download can be slow. Rashireniem RWIN for cFosSpeed can increase the speed.
 • CFosSpeed can also increase download speeds for specific programs: the test results).
 • CFosSpeed supports low latency ping, even with large amounts of downloads and uploads.

Prioritization:
 • Using the prioritization schemes settings, you can always give their full width of the channel program, since cFosSpeed determines which threads should be a priority.
 • For example, traffic for the games, VoIP and Audio / Video data will have higher priority than downloading / uploading.
 • Distribution of files will by default use the entire width of the Internet channel, but slow down when the program will be used with higher priority.
 • The whole scheme of prioritization is fully customizable and can be changed on the fly.

Advantages:
 • Full download speed when downloading
 • Keep a low response time of your Internet connection even under heavy load channel
 • Fewer network latency in online games
 • Improved sound quality in VoIP
 • Status window with a custom design – you can always see what proihodit

Changelog
 • Fixed bugs in the budget configuration dialog.
 • Fixed range and mode settings in Budget Graph dialog.
 • Fixed a bug in the full screen detection routine.
 • Fixed a hang in installation.

Home Page : http://www.cfos.de/fr/cfosspeed/cfosspeed.htm
 
 
 
 
 
 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) Adrive
 
 
 
 
 
 
 

Avira System Speedup 1.2.1.9600 Full with reg Key

Avira System Speedup 1.2.1.9600 | 23.3 MB
 မိမိတို႔စက္ကို ေပါ့ပါးျမန္ဆန္ေအာင္ကူညီေပးနိုင္မယ့္ေကာင္ေလးပါ။မလိုအပ္တဲ့ Services
 ေတြကိုပိတ္ျပီး အေရးၾကီးတဲ့ System Servicesေတြကို Optimize လုပ္ေပးတာေၾကာင့္ 
စက္ကုိအသံုးျပဳရတာအရင္ကထက္ ပိုမို သြက္လက္ေစပါတယ္။ ဒါအျပင္ Optimizer
 ေတြမွာ ပါဝင္ေနက်ျဖစ္တဲ့Tools အစံုအလင္ပါဝင္တာေၾကာင့္ မိမိတို႔ pc ရဲ႔က်န္းမာေရး
အတြက္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Software ေကာင္းေလးလဲျဖစ္ပါတယ္။
 
 


Throughout his life computer stores programs, magazines, junk files, cookies, and other debris that remain in it for a long time after use. All they really do – it overwhelmed the memory and processor…
Perhaps you’ve already tried to delete unnecessary files, but it did not save the constant sluggishness. Perpetrators of this – countless number of temporary files, registry entries that are invisible to you.
Avira System Speedup penetrates wherever safely misses no users, and carefully removes unused files and programs, optimizing Windows and recovering fast, error-free, that you deserve!

Facilitate loading computer
System Cleanup module includes a complete set of tools to quickly and safely clean your computer from dust. To reclaim unused space with functions Junk Files Cleaner, Registry Cleaner and Smart Defragmenter. Activate the Privacy Cleaner to clean the data loaded in the daily web browsing.

Leaves no gifts from the past
This is your computer, and after you have the last word on what files can be available to others. File Encryption function blocks the current files from prying eyes, while the File Shredder and Disk Wiper do everything to the deleted items were beyond repair. Uninstaller can remove without residue applications take up space on your computer or might cause errors in the future.

Finds sources slowdown, freezes and crashes
All computers perform a variety of processes in the background. As you add new applications chaotic background activity increases, which leads to errors and freezes. System Optimizer, in conjunction with the Process Manager and Service Manager, directs whimsical process back on track. Startup Manager reduces download time by limiting the number of tasks performed when loading Windows.

Scrutinizes health PC
You do not need to make an appointment to Disk Doctor found to diagnose and fix hard drive errors. Disk Analyzer helps improve space utilization. Monitor proactively monitors the driver software that connects to a PC operating system, reducing the risk of the release of “iron” out of order.

Home Page : http://www.avira.com/en/avira-system-speedup

 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) Adrive
 
 
 
 
 
 
 

Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.11.1 Full With Serial

Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.11.1 | 22.1 MB
 
မိမိရဲ႕ ကြန္ျပဴတာ Model နိမ့္လို႕ ေႏွးေကြးေလးလံေနသူမ်ားအတြက္ ကြန္ျပဴတာရဲ႕ Speed ကိုအေကာင္း
ဆံုးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ႕ Uniblue SpeedUp My PC 2013 5.3.11.1  ေနာက္ဆံုးထြက္ Versionကိုမွ်ေ၀ေပး
လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ Model နိမ့္တဲ့ စက္ေတြကိုေတာင္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အျမင့္ေတြကိုသာထပ္ျပီး
ျမွင့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရွယ္ဘဲေပါ့ေနာ္။ Speed Up Software ေတြကို ခဏခဏတင္ေပးေနၾကျဖစ္ေန
ေတာ့ အသံုးျပဳနည္းကို ရွင္းျပေပးေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူးေနာ္။ အျမဲတမ္းသံုးႏိုင္ေအာင္လို႕ Serial Key ကိုမွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။

SpeedUpMyPC – the award winning utility software that ensures your PC is automatically optimized for maximum performance in just a few easy clicks. SpeedUpMyPC is a system utility that helps you get the most out of your computer without being a Windows expert. It can can free up memory (RAM) and other resources, detect and optimize your internet connection, reassign CPU resources to improve performance and prevent crashes. It also includes a startup manager, that enables you to make Windows load faster dy disabling programs that you do not want to start automatically.

The built-in bandwidth monitor allows you to keep an eye on your internet connection and can automatically detect your true connection speed. Additional features include browser optimization, automatic RAM cleaning and an interactive tray icon display. SpeedUpMyPC makes it easier than ever before to optimize your settings, free up resources, and remove resource hogs. With simple explanations and real-time graphs for all vital system resources, SpeedUpMyPC identifies performance bottlenecks in minutes. With a heavy-duty arsenal of optimization tools, such as RAM recovery, CPU optimization, startup management, and automatic crash recovery, SpeedUpMyPC is THE must-have utility for both beginner and power users.

SpeedUpMyPC makes it easier than ever before to optimize your settings, free up resources, and remove resource hogs. With simple explanations and real-time graphs for all vital system resources, SpeedUpMyPC identifies performance bottlenecks in minutes. With a heavy-duty arsenal of optimization tools, such as RAM recovery, CPU optimization, startup management, and automatic crash recovery, SpeedUpMyPC is THE must-have utility for both beginner and power users.
• Dramatically optimize your use of CPU processing power and boost critical applications for extra speed
• Use powerful disk defrag and optimization features that are faster and more efficient than the standard built-in versions
• Remove unnecessary background and auto-start applications for noticeably faster start up times.
• Improve your data security with new File Shredder and Privacy Protection tools to completely remove unwanted files and folders, permanently.
• Use File Clean Up to automatically free up even more disk space, quickly
• Optimize your internet connection settings for improved bandwidth, faster browsing and quicker downloads.


SpeedUpMyPC FEATURES
User Interface:

• Windows Familiar GUI
• Automatic Performance Scan
• System Overview and Recommendations
• Extensive Manual and Help
• System Optimization State
• System Tray Shortcut
• Detailed System Graphs

Optimization:

• CPU Usage Overview
• CPU Booster Functionality
• Memory Usage Overview
• RAM Optimization
• Disk Usage
• Disk Analyzer and Defrag
• Internet Speed Analyzer
• Internet Speed Optimizer
• Startup Manager
• Process Viewer

Clean-Up :

• Junk Clean-Up Scan
• Detailed Junk Clean-Up Scan Results
• Privacy Protector Scan
• Detailed Privacy Protector Scan Results
• File Shredder
• Uninstall Manager

Home Page – http://www.liutilities.com/
 Download>>>solifiles (or) AfileZ (or) Adrive