Saturday, May 25, 2013

Yamicsoft Windows 8 Manager 1.1.1 Full Keygen


ဒါေလးက Windows 8 ကို Clean, Optimize, Customize, Security စတာေတြအတြက္အေကာင္းဆံုး
ကူညီေပးမယ့္ Software ေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႔မွာလည္းတင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္။ အခု Update
Version ေလးရလာလို႔တင္ေပးလိုက္တာပါ။ အခု ဒီ Version မွာ windows store uninstaller & update,
Context Menu Manager နဲ႔ အျခား Tools အခ်ိဳ႕ပါဝင္လာတာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit


Windows 8 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 8. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.Windows 8 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 8. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.

Features and Benefits of Windows 8 Manager

Information:
Get detailed system and all hardware information on your system; help you find out the installation key of Windows, Office products; show all detailed information of running processes and threads on your machine; Windows 8 Manager offers 1-clicking Cleaner cleans your system automatically; Repair Center helps you to fix various system problems.

Optimizer:
Tweak your system to improve windows startup and shutdown speed, tweak your hardware to increase system speed and performance; Control what is started on Windows startup, check and repair the advanced starup items to restore the malicious change by viruses; Tune up and optimize system services and Task Schedule, turn off smartly some unnecessary system services and tasks to improve system performance.

Cleaner:
Find out which files or folders engross your disk space and shown with chart; Smart Uninstaller can fully delete programs from your system without residual files and Registry entries; Find and clean junk files to increase Hard Disk space; Duplicate Files Finder can scan your computer for files with the same size, name and modification time; Registry Cleaner checks and repair incorrectly linked Registry entries; Registry Defrag rebuilds and re-indexes your Registry to reduce registry access time and therefore improve application responsiveness; Desktop Cleaner can clean useless icons and files on Desktop easily.

Customization:
Customize the look of your system by tweaking system Explorer, Desktop, Start Menu, Taskbar and notification area; Create the quick startup items on Taskbar with the Jump List launcher; Tune up Windows 7 boot menu; Edit context menus of mouse Right-Clicking; Edit easily the Win + X menu that shown when right-click on Desktop bottom-left corner or Win + X keyboard shortcut ; Create the shortcut that executed quick on run dialog box. Visual Customizer can change system and file type icons, custom the logon background.

Security:
Improve system security by tweaking system components, UAC and login settings; Tune up System Restore options; Hide and restrict to access drives and programs; Encrypt/decrypt files, move system folders to safe locations; Undelete the files that accidentally deleted or formatted on disk; Privacy Protector can maintain your personal privacy by eliminating the tracks that you leave behind; Hide, add or delete the Control Panel entries.

Network:
Optimize your Internet connection speed, manage all shares items; Tweak your Internet Explorer easily; IP Switcher can switch your IP address easily on different networks; Edits the Hosts file to speed up surfing internet and permit only to access the specified Hosts.

Misc. Utilities:
Show the collection of Windows utilities; split and merge any files; Automatically back up files regularly using Super Copy. Registry Tools help you to operate Registry easily.


 • Changes in 1.1.1:
 • Add Windows Store App Uninstaller
 • Context Menu Manager updated to v1.5
 • Windows Store App Settings updated to v1.5
 • Add some tweaksDVD-Cloner 2013 v10.40 build 1207 Full With Keygen


ဒီေဆာ့ဖ္၀ဲေလးကေတာ့ DvD ေခြေတြကို Protect လုပ္ထားတာေတာင္ ကူးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္...
မသံုးၾကည့္ရေသးပါဘူး... သူ႔ရဲ႕ Feature ေတြကို ေအာက္မွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppitDVD-Cloner is excellent DVD/Blu-ray copy software that makes quality DVD/Blu-ray backups super easily. DVD-Cloner provides you easy-to-use tools and state-of-the-art technology that let you make quality DVD/Blu-ray copies. DVD-Cloner makes DVD/Blu-ray copies with perfect picture quality, whether it's the full disc copy or main title copy. With its innovative ERT technology, you can back up any of the latest DVD movies with ease. Under the customized copy mode, users are allowed to select their desired audio tracks and subtitles.

 For beginner users, its intuitive and wizard-style interface provides easy, guided steps for DVD copy. The new burning engine can make perfect 1:1 copy. It can intelligently identify the disc type and display relevant copy modes on the interface for you to select. Supports for the backup of Blu-ray / HD DVDs. You do not need to download a separate program like DVD43 or AnyDVD. Works on Windows 7/2000/XP/Vista.DVD-Cloner 2013 v10.40 build 1207 Features:

Perfect 1:1 DVD Copy
• In accordance with the leading quality in DVD burning software industry, DVD-Cloner VII is more powerful and reliable.
• State-of-the-art transcoding technology ensures a better picture quality
• Supports the backup of ISO, NRG files
• Copies and burns CSS-encrypted, Region- protected and Sony ARCCOS protected DVD movies
• Express and Expert interfaces: Express interface is the one-click solution to make DVD copy, while Expert interface is more professional to make customized DVD copy.

Customized Copy
• Intelligent Identification Tech - intelligently identifies the disc type and displays relevant copy modes on the interface. New
• Copies any chapter you like with DVD-Cloner V New
• Now you can define the number of discs to be burned - great for batch copying. New
• DVD-5 to DVD-5 copy
• Movie only copy - copies main movie only with extras and special features omitted
• Adjusting the compression rate from 10% to 100% - saves your disc space
• Splits DVD-9 into two DVD-5s
• DVD-9 to DVD-9 copy
• Burns DVDs from hard drive to blank DVD-r/rw
• Supports for episodic DVD copying - You can copy your preferred chapters.

Other features
• Cool and smart interfaces - the intuitive and wizard-style interface provides easy,guided steps for DVD burning.
• Automatically selects the reader and burner after the source DVD is put into the driver
• Verifies data after the backup completes
• Previews the picture effect with compressed copy
• Works with most DVD player hardware and software
• 50% faster burning speed
• Supports the rename of the volume
• Saves/Deletes the temporary files
• Easily track the copy process through the progress bar
• Shuts down system when the copy completes
• Multiple languages supported.
• Opens log files with a shout-cut key
• Previews the main movie, extras and menus.
• Free software updates for a year.
• Free online technical support

For Blu-ray copying:
• NTFS partition
• A Blu-Ray disk drive
• A Blu-Ray media player
• 50GB or more free disc space for Blu-Ray copying.

System Requirements:
Windows 8/7/XP/Vista

Installation Instructions:

 • Install Program.
 • Run "DummyMaker", follow Instructions given in DummyMaker folder.
 • Done, Enjoy.

Hitman Pro 3.7.5.199 Full


Hitman Pro 3.7.5.199 ဆိုတဲ့ Software ဟာ မိမိကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ မသကၤာဖြယ္ရာ Application ေတြ၊ Malware ေတြကို ရွာေဖြစစ္ေဆးဖယ္ရွားေပးပါတယ္.. အသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး ဒီ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္ထားရင္ အျခားဘာ Third Party Software မွ မလိုဘူးလို႔ေတာင္ ေၾကာ္ျငာထားတာပါ.. Windows အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္..Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit


Some Features :
Exploring the behavior
SurfRight has done extensive research of malware files to determine the common characteristics (behavior) of malware. The Hitman Pro client uses this research in their behavior, when looking at the computer for viruses or suspicious activities that have the characteristics of malware.
Scanner in the Cloud
For files that are classified as suspicious, the Hitman Pro client sends a request to the Scan Cloud for confirmation if these files are indeed harmful. Since the cloud is answered if it is safe, malicious or unknown.
When the file is unknown, Hitman Pro uploads the file to the cloud where it is scanned with software anti-virus, from different suppliers. Each of these antivirus programs analyzes the file and responds with "safe" or "mean".
Malware Removal
When the file is classified as malicious by the Scan Cloud, the Hitman Pro client quarantines infection. Various techniques to ensure that all infections are completely removed without false positives.


Universal Document Converter 5.7.1305.21160 Full Version


 Word documents, Excel tables, contents, PowerPoint, AutoCAD drawings စတာေတြကေန pdf စာအုပ္အျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္ပုံအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိလိုခ်င္တာကုိ ေျပာင္းလဲ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာင္းတာကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ virutal printer အေနနဲ႔ ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ စာရြက္တစ္ရြက္ကုိ print ထုတ္တတ္တဲ့သူတုိင္း ဒီ converter ကုိ convert လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ printer ေနရာမွာ ေရြးေပးလုိက္ရုံပါပဲ။ တစ္ျခား pdf converter ေတြနဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဓါတ္ပုံကုိပါ output အျဖစ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ အရည္အေသြး အနိမ့္ထုတ္ခ်င္တယ္ ပုိ႔ရမွာ ဖုိင္ဆုိက္ႀကီးမွာ စုိးလုိ႔ဆုိခဲ့လွ်င္ quality ကုိ ႏွိမ့္ၿပီး ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အျပင္ အဲ့ဒီ့ထက္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဆုိက္ငယ္ခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္ အျဖဴအမဲနဲ႔ပါ Output မွာ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ အဲ ကုိကေန ပို႔မွာ အေရးႀကီးတယ္ အရည္အေသြးအျမင့္နဲ႔ ထုတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳက္သလုိ အေရာင္နဲ႔ထုတ္ထုတ္၊ အျမဲအမဲပဲ output ထုတ္ထုတ္ ရပါေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ quality ျမွင့္လုိ႔ရသလဲဆုိ resolution ကုိ 2,400 dpi အထိကုိ ျမွင့္ပစ္လုိ႔ရပါတယ္။ Update အသစ္ေလးေတြလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။


  
 Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit
Benefits of Universal Document Converter:
 Export into 8 formats. Documents of any type can be exported into Adobe PDF or graphical files in 7 popular formats: TIFF, JPEG, PNG, PCX, DCX, GIF or BMP. - Work with multipage documents. Several documents of various types can be united into one multipage file. - Universality. The technology of virtual printing makes it possible to convert documents of any type, including multipage reports, technical drawings and commercial posters, into a chosen format. - Practicality. The direct export of a document into a graphical file (instead of printing and scanning a paper copy) economizes on expendable materials and time. - Ease of use. For exporting documents of any type into Adobe PDF or graphical files all that is required is to print them using the printer labeled 'Universal Document Converter'. The advanced algorithm of quantization. Advanced algorithm for image quantization makes it possible to produce the highest quality copies even when converting them into a black and white format. - High resolution. The ability to export documents with a resolution up to 2,400 DPI enables you to save all elements of design of advertising materials and the minutest details of drawings and electronic diagrams. - Automatic margin cropping. The function of automatic cropping of empty margins makes it unnecessary to edit graphical copies of tables and diagrams before placing them in presentations or text documents. - Economy of system resources. Low consumption of system resources enables you to export documents of practically any size which can contain hundreds of pages. - Flexibility in configuration. The flexibility in configuring the program makes it possible to choose the optimal ratio between the quality of documents copies and the size of output files. For example, for publication on a website the smallest possible files are needed. On the other hand, for preparing documents to be sent to the printshop, files are required that are high resolution and compressed without quality loss. - Quick configuration. A profile library (collection of settings with optimal conversions for standard conversion tasks) makes it possible to configure Universal Document Converter with two clicks of the mouse. - Remote usage. Compatibility with Microsoft Windows Terminal Services and Citrix makes it possible to use Universal Document Converter from remote computers. - Scalability. The possibility to share Universal Document Converter over a network and use it from workstations allows for a significant increase in speed for the conversion of documents. - COM-interface. The presence of a COM-interface simplifies the compatibility of document flow systems with Universal Document Converter.


Photo Stamp Remover 5.3 full with RegkeyPhoto Stamp Remover စာ ဓါတ္ပံုေတြျပဳျပင္တဲ့ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ပံုထဲက ညစ္ေပေနတာေတြ၊ မလိုအပ္တဲ့ Date လို နံပါတ္ေတြ၊ အစြန္းအထင္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္.. ဓါတ္ပံုလုပ္ငန္းသမားေတြ၊ အေပ်ာ္တမ္း ဓါတ္ပံုျပဳျပင္သူေတြ အသံုးတည့္မွာပါ. Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit


Photo Stamp Remover is a photo correction utility that can remove watermarks, date stamps and other unwanted objects that appear on photographs. Offering a fully automatic process, the program uses an intelligent restoration technology to fill the selected area with the texture generated from the pixels around the selection, so that the defect blends into the rest of the image naturally. What takes hours to correct using the clone tool, can be accomplished in a minute using Photo Stamp Remover.


Benefits:
 
Remove unwanted artifacts from new photos
Using Photo Stamp Remover, you can erase cleanly unwanted artifacts like date stamps, watermarks, logos and undesirable objects.
Face and skin imperfections, such as wrinkles, acne, and tattoos can be cleaned up too. The area with the removed artifact is filled with automatically generated texture. So, the photo looks natural, as if it had always looked like this.

Rejuvenate old photos
Most families have hundreds of photos that they would like to preserve for a lifetime of enjoyment. Unfortunately, many of them sit in albums, books, or lay loose in boxes, getting scratches and accumulating dirt. Fortunately, there's Photo Stamp Remover. Just scan photos into the computer and use the watermark remover to clean up scratches, cracks, and dust spots.

Remove defects with a mouse click
With Photo Stamp Remover, you can restore photos with the minimum of fuss. Just open a photo in the program, select the area that needs to be restored and click Preview. If you like what you see, click Start. That's basically all you need to do. Using its advanced restoration algorithm, the program removes the imperfection automatically. Defects blend into the background cleanly.

Remove artifacts by color
You can select the unwanted artifact manually or select the color and watermark remover will remove the artifact that has the same color. For example, it can help you to remove from a photograph text and date stamps that have the same, solid black color.

Retouch more than one photo
With its batch mode support, watermark remover enables you to process more than one photo at a time. For example, you can remove a date stamp, which your camera left on several photos. Simply define the area where the stamp is located and begin the healing process. Photo Stamp Remover will remove the date stamp on all photos automatically while you're sipping your coffee.

No need to install large photo editors
Photo Stamp Remover is primarily aimed at everyday, casual camera owners who just want to remove some imperfections from photos without having to buy a more feature-rich photo editing suite and mess around with its user manual to get started.
Friday, May 24, 2013

Memory Card Recovery Pro 2.1.5.0အမွတ္တရ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးသြားပါက ျပန္လည္ၿပီးရွာေဖြေပးႏုိင္သည့္ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။Software ေကာင္းေလးတစ္ခုပါ... Memory Card ေတြနဲ႔ မကင္းႏိုင္ၾကတာမို႔ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္...။ ျပီးေတာ့ ဒီ Software ေလးကို Klick ႏွစ္ခ်က္ႏိွပ္ျပီး Install ေပးလိုက္ရံုနဲ႔ အျမဲတမ္းသံုးလို႔ရေစမွာပါ...
                                    

    Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit


Thursday, May 23, 2013

USB Disk Security 6.3 Final Multilingual Full Version With Keygen

USB Disk Security 6.3 Final Multilingual Incl Keygen

USB Disk Security 6.3 Final Multilingual  ဟာ.. USB ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ Virus ေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ Software ေလး ပါ. USB အသြင္းအထုတ္မ်ားတဲ့ Computer တိုင္းေဆာင္ထားသင့္
တဲ့ Software ေလး ပါ Virus အမ်ဳိးအစားသစ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ Feature
အသစ္ေတြပါဝင္လာပါတယ္.အသုံးၿပဳလိုသူမ်ားေအာက္မွာအဆင္ေၿပမယ္လင့္ကေဒါင္းသြားလိုက္ပါဗ်ာ...
 Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppitUSB Disk Security provides 100% protection against any threats via USB drive, however, the majority of other products are unable even to guarantee 90% protection. USB Disk Security is the best antivirus software to permanently protect offline computer without the need for signature updates, but other antivirus software should update signature database regularly, and they cannot effectively protect offline computer. This light and easy to use solution is 100% compatible with all software and doesn't slow down your computer at all. You pay USB Disk Security once and get it all, however, other antivirus products should be paid for updates every year.

Product Highlights:
>> 100% protection against any malicious programs via USB storage
USB Disk Security uses innovative proactive technology to block any threats via USB drive. There are relatively few products available in shops or on the Internet which offer even close to 100% protection against any malicious programs via USB drive. The majority of products are unable even to guarantee 90% protection. USB Disk Security is the world's best software to block threats via USB drive.

>> The best solution to protect offline computer
Other antivirus software should update signature database regularly, and they cannot effectively protect offline computer that is not connected to the Internet. When new viruses, worms and other malicious attacks strike, traditional signatures are insufficient. Every minute one waits for a virus signature update creates a window of vulnerability that could have devastating consequences. USB Disk Security uses advanced proactive detection techniques, requires no signature updates, and closes the window of vulnerability left open by other reactive, signature-based responses.

>> The world's fastest and smallest antivirus software

With USB Disk Security, it’s not necessary to sacrifice speed for detection and scanning. Compare antivirus software and you'll discover that USB Disk Security is by far one of the smallest applications in the industry. For example, the v5.0 of USB Disk Security installer is just 1 MB. The program utilizes approximately 1 to 7 MB of RAM.

>> 100% compatible with all software

Incompatibility between antivirus programs is an issue. In the vast majority of cases, installing two antivirus programs from different vendors on one machine (for increased protection) is technically impossible, as the two programs will disrupt each other's functioning. However, USB Disk Security is 100% compatible with all software, including Windows Vista.

>> Simple to use
USB Disk Security has been specifically designed to perform effectively regardless of the user’s level of computer expertise. Just install and forget it.

Screenshot:

USB Disk Security 6.3 Final Multilingual Incl Keygen

OS : Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Server, Vista, 7 and 8. 

Language : Multilanguage

Install Notes:

1] Install The App
2] Enter UserName and Serial or Use Keygen (Optional)
3] Enjoy This Release!!
WinISO Standard 6.3.0.4891 Full Key


ISO ဖုိင္လ္ ေတြကုိ ကူးဖို႔  (Burn) ဖို႔ Convent လုပ္ဖို႔ အတြက္ပါ .. တျခား Feature ေတြကို ေအာက္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ update အသစ္ေလးေတြလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္....Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppitWinISO is a professional CD/DVD/BD image file utilitytool that you can open, create, edit, extract, convert ISO files and other image file formats. It can also make bootable CD/DVD/BD. Furthermore, it’s capable of processing almost all CD/DVD/BD image files, including ISO and BIN. WinISO provides a comprehensive solution. You can handle the ISO image files as you wish.

- Open and edit ISO files
- Extract ISO files and CD/DVD/Blu-ray Disc image files
- Convert image files between ISO/BIN and other formats
- Burn ISO image file to CD/DVD/Blu-ray Disc and burn image files on-the-fly
- Backup CD/DVD/BD to image files from CD/DVD/BD Driver
- Make bootable CD/DVD/Blu-ray Disc
- Mount ISO image files

PC Cleaner Pro 2013 11.0.13.5.10 Full Version

ဒီ Software ေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးရတာ ေလးတယ္ ေႏွးတယ္ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ပါ.... ကြန္ပ်ဴတာကို ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရံုတင္မကပဲ Virus,Spyware ေတြကို ရွာေဖြရွင္းေပးျခင္း , အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္းကို Speed Up ေပးျခင္း , Registry ကို ရွင္းလင္းေပးျခင္း စ,တာေတြကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါ..update အသစ္ေလးေတြလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္အသုံးၿပဳလိုသူ
မ်ားေအာက္မွာအဆင္ေၿပတဲ့လင့္ယူသြားလိုက္ပါခင္ဗ်ာ...
Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit

We believe computers are meant to speed things up, not slow things down, so you can work smarter and faster. That's why we engineered PC Cleaner to provide outstandingantivirus and antispyware protection, and PCoptimization tools that works quietly and efficiently, without slowing your PC down like other bloated security products.

- Registry Cleaner
PC Cleaner will remove unused and old entries, including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more.

- Increase Your PC’s Performance
PC optimization is the quickest way to adjust your system settings at once. PC Cleaner will analyze your system & adjust your PC to function at its maximum potential performance.

- Boost Your PC’s Speed
PC Cleaner will tweak your complete system to help boost your PC speed and overall system performance. You could have faster downloads, uploads, web surfing and more.

- Certified Virus + Spyware Protection
Certified Antivirus Pro will scan your complete system for malicious threats including: viruses, spyware,. rogue programs, trojans, adware, rootkit, dialers, worms, parasites and other potentially harmful programs that may be installed on your computer.

- Security Defense
PC Cleaner will scan and check for windows vulnerablities within Windows system. Windows Update is a service provided by Microsoft. Security updates or critical updates protect against vulnerabilities to malware and security exploits.

- Clean Your System
In using a computer from day to day you're going to accumulate system clutter. You can significantly increase your PC performance & stability by removing these files.

- Privacy Protection
PC Cleaner is designed to protect you by cleaning up all the unwanted history data on your computer which could also put you at risk of identity theft.

- Internet Optimizer
PC Cleaner will automatically adjust your internet connections to increase super fast web surfing, faster downloads including: music , movies games and video downloads.

- System Optimizer
PC System Optimizer is the fastest way to adjust all your system settings at once. The PC Optimizer works by determining what type of PC you have and what programs you have installed. Then it will adjust system settings so that your machine will function at its maximum capacity.

- Memory Optimizer
PC Cleaner will optimize your memory and recover wasted memory (RAM), space and improve system performance.

- Startup Manager
Startup Manger allows you control of what programs are launched when you start your computer. You can disable unnecessary programs that are slowing you down.

- Uninstall Manager
This feature lets you easily uninstall applications that you don't want you your computer.

- BHO Manager
Stabilize your browser and speed up web efficiency by managing Browser Helper Objects andPlugins.

- ActiveX Manager
Many ActiveX controls are actually beneficial, but malicious programs frequently use ActiveX controls in order to embed themselves on your system through browser security exploits or compromised security settings. PC Cleaner's definition database contains a comprehensive list of malicious ActiveX objects, which will be automatically loaded to the blocked list. This file is updated continuously by our definitions team.

- Duplicate File Remover
PC Cleaner Duplicate File Remover will easily find and remove duplicates and help you reclaim valuable disk space and improve data efficiency. Duplicate files are in most cases redundant and unnecessary, so keeping them is merely a waste of hard disk space.
CD Recovery Toolbox 2.0 Free

စီဒီ၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီတို႔မွာ ျခစ္ရာမ်ား၊ ထင္းရာမ်ား ၾကီးၾကီးမားမားျဖစ္သြား လို႔ ေခြ ဖြင့္မရေတာ့
တာမ်ိဳး၊ မဖတ္ေတာ့တာမ်ိဳးတို႔ ၾကံဖူးမယ္ထင္ပါတယ္။ Laser printed လုပ္ထားတဲ့အတြက္ လက္သည္းနဲ႔ ခ်စ္မိရင္ေတာင္ အခန္႔မသင့္ရင္Data ေတြပ်က္ဆီးပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ေခြလံုးဝ ဖြင့္လုိ႔ မရေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲရွိပါတယ္။ အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ အေကာင္းအတိုင္း ျပန္မရဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ စီဒီထဲမွာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အခ်က္အလက္၊ ရုပ္ရွင္၊ သီခ်င္း၊ MTV၊ Application အစရွိသျဖင့္ အားလံုးကို ျပန္ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  မိမိ ေဒတာျပန္လုိခ်င္ေသာ စီဒီကို ကြန္ပ်ဴတာထဲ ထည့္ပါ။ VCD,DVD Recovery Software ေလးကိုဖြင့္ပါBrowse ကိုႏွိပ္ျပီး ေခြကိုေရြးရ ပါမယ္။ ျပီးေတာ့ Target မွာ ကိုယ္ save လုပ္ခ်င္တဲ့ ေနရာကို ညြန္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ယာယီအားျဖင့္ Desktop ေပၚတင္ခ်င္ရင္လည္း Desktop ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။copy ကိုႏွိပ္လိုက္ရင္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ျပီးေတာ့ ေကာ္ပီ လုပ္ေပးျပီ ျဖစ္ပါတယ္။အဆင္ေျပၾကပါေစခင္ဗ်ာ........Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppitCD Recovery Toolbox Free was developed for recovering damaged files CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray and etc disks. You can use it to restore information lost as a result of some mechanical damage of the disk (scratches, chips, different spots on the surface) or as a result of incorrect recording. Program can recover data that was considered lost. Tool scans any CD and DVD disks and finds files and folders located there. We should mention that there can be some information on the disk that cannot be recovered. Not all of the files and folders can be found - that depends on the degree and location of the damage. Therefore, tool finds the possible maximum amount of information. After that, it shows a list of all files and folders available for recovery. Now the user can select the files and folders to be recovered. Those specific objects will be recovered while the others will be ignored. 

The program recovers the maximum amount of information in the damaged file. This reduces the risk of data loss considerably. Program features: - Recovering information from any CD and DVD disks - Recovering files larger than 4 Gb - Detecting possible lack of free space on the hard disk for storing the recovered files Tool not only has a complete set of data recovery features, but is also user-friendly and convenient. The program interface is designed as a step-by step wizard, where the user has to perform a single action on each page of the wizard. The wizard makes the use of the tool very simple and convenient even for a beginner. As for the fact that practically every PC user needs a tool for recovering information from CD and DVD disks, there is no doubt about it. As you know, these storage media are the most widely spread nowadays. They are rather capacious, all-purpose, durable and, what's important, inexpensive. The problem is - they aren't very reliable.
Wednesday, May 22, 2013

Textaizer Pro V4.3.0.49 (Freeware)


Textaizer Pro

Password Depot Professional 7.0.5 full with crack


Password Depot Professional 7.0.5


Password Depot is a software application which supplies you with a secure environment for storing passwords and other secret data (e.g. software license, credit card number).
This type of tool is recommended when you share your computer with multiple users, since it lets you keep your sensitive information private.


ဒါေလးက မိမိတို႔ Browser ေတြမွာ အသံုးျပဳသြားတဲ့ Login Password ေတြကိုမွတ္သားေပးနုိင္သလို
မိမိတို႔ နွစ္သက္ရာ ဖုိင္ေတြကို Password ေပးျပီး Encrypted လုပ္ထိ္န္းသိမ္းထားနိုင္ပါတယ္။
Online အေနနဲ႔  Cloud Server, Dropbox, Google Drive, Sky Drive စတာေတြအျပင္ Offline အေနနဲ႔
USB, External HDD, စတာေတြအားလံုး Support လုပ္တာေၾကာင့္ တကယ့္ အသံုးဝင္ Security Tools
ေလးျဖစ္ပါတယ္။


The setup pack includes Windows Explorer integration, add-ons for Internet Explorer, Mozilla Firefox and Google Chrome, along with a Virtual Keyboard to prevent keyloggers from getting ahold of your data.
Password Depot's interface is based on a clean and professional-looking window where you can use the file manager to organize files in the local system, USB storage device, Internet or Password Depot server, Dropbox, Google Drive or Microsoft SkyDrive.
So, you can add new entries and view their description, date of last modification, type, date of expiration, username and URL. You can easily sort them into groups, use a search function and create a favorites list. Furthermore, Password Depot supports a backup and restoration system, as well as a beginner and export mode for all types of users.
The Options screen comes with plenty of features. For instance, you can switch to a different language and theme for the UI, reconfigure keyboard shortcuts, specify the default expiration date for passwords, pick the default web browsers, and disable warnings, among others.
The comprehensive tool runs on a moderate amount of CPU and system memory, has a good response time to key strokes and mouse events, and contains user documentation. No error messages have been displayed in our testing and Password Depot did not hang or crash. Thanks to its intuitive layout and rich features, the program can be handled by users of any level of experience.

Key Features

 • User-friendly interface for convenient management of your passwords and access details: for the Internet, online banking (TANs), online shopping etc.
 • Generate uncrackable passwords using the integrated Password Generator.
 • Maximum protection of your sensitive data thanks to the security algorithm Rijndael 256-Bit!
 • Protection from keyloggers and spyware: Password Depot protects your passwords even if your computer is infected with spyware and keyloggers.
 • The Auto-complete function enters your user name and password on websites automatically.
 • Password Depot 3 runs on every Windows PC. Optionally, it also runs on USB flash drives!
 • Network compatible – allows shared use on a local network. Store password lists on FTP servers for worldwide access to your data!

Requirements:

 • 400 MHz Intel Pentium II processor or later
 • 512 MB RAM or more
 • 45 MB of free hard disk space

Support OS:
Windows 2K / XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008 / Vista64 / 7 / 7 x64 / 2008 x64 / 2008 R2 / 8 32-bit / 8 64-bit / Server 2012
What's News
Version 7.0.5 (Released May 17, 2013)
 • A browser add-on for Firefox 21 was implemented.
 • A few minor errors and interface issues were corrected.Download  Setup

Download Key/Patch/Crack

FileSwap

Or

Tusfiles
Posted by koyan


***
TusFiles ကေနေဒါင္းလုပ္ဆြဲတဲ့အခါ "download with TusFiles accelerator and get recommended offers" မွာ အမွတ္ျခစ္ေလးျဖဳတ္ျပီးမွေဒါင္းၾကပါ။

***
When you download in Tusfiles , you will have to uncheck "download with TusFiles accelerator and get recommended offers".

Warning:::
Some Antivirus software can detect the Crack, KeyGen, Patch and KeyMaker as malware.
Bocz they change the program code and by-passing the Original Registration of Software.
But they are not any Trojan Or Virus.
So you will have to disable your Antivirus Software and you can use without any Tension.

Windows Sysinternals Suite 2013.05.16 | 12 MB (All in one Windows Utilities Tools)


Windows Sysinternals Suite 

The Sysinternals Troubleshooting Utilities have been rolled up into a single Suite of tools. This file contains the individual troubleshooting tools and help files. It does not contain non-troubleshooting tools like the BSOD Screen Saver or NotMyFault.

တကယ္ကိုအသံုုးဝင္ Tools 96 မ်ိဳးပါဝင္တဲ့ ဒီေကာင္ေလးက ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္တာပါလိမ့္..
ေအာက္မွာရႈစားလုိက္ၾကပါဗ်ာ... သူညႊန္းပံုအရဆို Windows ထဲကသိခ်င္တာမွန္သမွ် အကုန္သိနိုင္
ျပင္ဆင္နုိင္တာျပင္ဆင္လို႔ရနိုင္မယ္ဆိုတာေတာ့ေျပာစရာကိုမလိုေလာက္ပါဘူး...
ပါဝင္တဲ့ Utilities အုပ္စုေတြကေတာ့ File and Disk Utilities, Networking Utilities, Process Utilities,
Security Utilities, System Information Utilites, Miscellaneous Utilites အဲဒါေတြပါပဲဗ်ာ..။
Freeware ေလးပါ.. လိုအပ္ရင္ေဒါင္းယူသြားလိုက္ၾကပါဗ်ာ..
DebugView: Track DbgPrint device drivers and OutputDebugString. This program allows you to view and record the output debug session on the local computer or the internet (no debugger active) to pay
 

DiskExt: displays the amount of disk mappings

DiskMon: This means all activities of the Imaging Hard Drive deals


DiskView: a tool for graphical display of disk sectors


Disk Usage: show disk space used in the directory


EFSDump: Show encrypted data file.


FileMon: surveillance tool that allows you to see real time operating system files to


Handle: handy command-line utility for displaying files of certain processes that are open


Hex2dec: hexadecimal to decimal and vice versa


Junction: creating symbolic link Win2K NTFS


LDMDump: the Dumb (Discharge) contents of the Logical Disk Manager database on another disk


ListDLLs: the list of all libraries in DLL, which at present are loaded, including where they are loaded on the version


LiveKd: Use Microsoft kernel debugger for the study of living systems

LoadOrder: View the boot device on the system WinNT/2K


LogonSessions: List the active logon session


MoveFile: allowing shift schedule and delete commands on reboot


NewSid: easy to change computer ID (SID)


NTFSInfo: Applying NTFSInfo to see details about NTFS volumes, including the size, location of the Master File Table (MFT) and MFT-zone, as the size of NTFS-file metadata


PageDefrag: paging files and Registry hives integration


PendMoves: enumerate the list of commands for renaming and deleting files that will run on next boot


PortMon: Advanced tools for monitoring the activity of the serial and parallel ports


ProcessExplorer: a tool that allows you files, processes, registry keys and other objects ... To find


Process Monitor: Monitor file system, Registry, process, thread and DLL activity in real time


ProcFeatures: This applet processor and Windows support for Physical Address Extension and protect against buffer overflows report


PsExec: implement processes to comply with the limits for Members


PsFile: show files that have been opened to remote


PsGetSid: Computer Screen Display (SID) or user


PsInfo: View System Information


PsKill: Terminate local or remote processes


PsList: Show information about processes and threads


PsLoggedOn: Show users who are currently logged in to the system


PsLogList: the Dumb (Discharge) user logon


PsPasswd: change password


PsService: View and Control Services


PsShutdown: Shutdown and Restart options


PsSuspend: pause and resume processes


RegDelNull: scan and remove registry keys that are devoid of character and it can not be removed


RegJump: rapid entry to the registry in Regedit


RegMon: This monitoring tool lets you see all Registry activity in real time, see


RootkitRevealer: Scan your system for rootkit-based malware


SDelete: Tmyzsazy overwrite important files and file space that have already been deleted


ShareEnum: scan files shared on the network and display their security settings to close security holes


ShellRunas: implementing programs on behalf of another user


SigCheck: vet the (empty) file version information and verify digital signatures


Streams: Identify alternate NTFS streams


Strings: Search for ANSI and UNICODE strings in binary images


Sync: Tmyzsazy Dytahay cached on disk


TCPView: Active socket command displays


VolumeID: FAT or NTFS drives configured on the ID capacity


WhoIs: Owner specifying the URL


WinObj: Object Manager namespace viewer


Learn and Read More >>> http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspxDownload 

HerePosted by koyanO&O Defrag Professional 16.0 Built 345 (x86/x64) With Keygen


O&O Defrag Professional


Do not wait too long! If you work on computers a lot, then slow system and program starts, endless rendering and memory processes, or even system crashes when playing can quickly ruin your enjoyment. Defragmenting your PC can hugely accelerate the speed you can work on your PC. When you defragment, those files fragmented across the hard disk are logically rearranged so that files can be quickly recognized and processed by the hardware. Performance gains of up to 100% are not uncommon!

ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ စက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ျပန္႔က်ဲ ေနတဲ့ ဖုိင္ေတြကို ျပန္စီေပးနုိင္မယ့္ေကာင္ေလးပါ။   Defragment လုပ္တာအျပင္ အျခား အသံုးဝင္ Function ေတြလည္းအမ်ားအျပားပါဝင္ ပါ ေသးတယ္။   သူကိုေဆာင္ထားျခင္းက မိမိတို႔စက္ Performance ကိုတိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာအဆင္ေျပတဲ့ လင့္ကေနေဒါင္းယူလုိက္ၾကပါဗ်ာ။

In the new version of O&O Defrag, you can now see what the program does for your system thanks to graphics and statistics, which give you a before-and-after Defrag contrast!Basic functions
• Performance increases of up to 100%
• Prevents new fragmentation efficiently in advance
• Organizes related file fragments on your hard drive
• Faster system and program starts
• Extends the life of your hardware
• Speeds up your Internet browser
• Increases the chances of recovering lost data
• Automatic defragmentation in the background
• Speeds up your backup and restoration processes
• Defragmentation of your PC at the push of a button

Advanced Settings
• Defrag multiple drives simultaneously
• Adapts itself to system load (O&O Activity Guard)
• Vendor-independent optimization of solid state drives (SSDs)
• Classification of drives into zones (Optional)
• Execution of Windows commands (Batches)
• Defragments individual files and directories
• A total of eight defragmentation methods
• Defragmentation during startup and at runtime
• Automatic check for new versions
• Power Management for Notebooks
• Assistant to schedule regular defragmentation
• Screensaver mode defragments in your absence
• Support for USB sticks and memory cards

Evaluation and analysis functions
• Display of fragmentation levels
• Display of the most fragmented files
• Before-and-after display and statistics
• Dynamic block view during defragmentation
• Detailed report management


OS : Windows XP, Vista, 7, 8 (32-bit, 64-bit)
Language : English

Home Page : http://www.oo-software.comDownload Trial

x32bit    &   x64bit    

Or

x32bit & x64bit


Download Keygen

Tusfiles

Or

UppIt
Posted by koyan***
TusFiles ကေနေဒါင္းလုပ္ဆြဲတဲ့အခါ "download with TusFiles accelerator and get recommended offers" မွာ အမွတ္ျခစ္ေလးျဖဳတ္ျပီးမွေဒါင္းၾကပါ။

***
When you download in Tusfiles , you will have to uncheck "download with TusFiles accelerator and get recommended offers".

Actual Window Rollup 7.5.1 with crack


Actual Window Rollup


Actual Window Rollup fills up the functionality gap that users, familiarized with Unix/Linux/MacOS window managers, notice while managing workspace in Windows. The program allows you to roll up and down windows by clicking on the special Roll Up button added to window's title bar. This feature has proven to be a more efficient way of organizing your workspace while working with multiple windows. Now it will only take a single click or keystroke to hide a window and move to the information in the underlying window or on the desktop.
 
ဒါေလးက Linux, Mac တို႔က Minimise လုပ္သလို မ်ိဳး Browser, Explorer ေတြရဲ့ ထိပ္မွာေနရာယူျပီး ေခါက္သိမ္း၊ ျပန္ျဖန္႔လုပ္ေပးတဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ Minimise Style အထူးအဆန္း ပံုစံေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလံုးအတြက္တင္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Besides the default Roll Up button and ability to enable this function from the system menu of the program offer several ways of rolling up your windows automatically. It's possible to set the program to instantly roll down active and roll up inactive windows. With Actual Window Rollup, you can also manage windows via keyboard using the Hotkey feature. Easy access to features comes along with great compatibility. It means that Actual Window Rollup recognizes and works with all kinds of windows, including the command prompt type (also known as console/CMD/DOS windows). Actual Window Rollup is a tiny utility that will set you free from a huge amount of redundant manipulations, such as searching in the taskbar, minimizing and maximizing windows.

Key Features :
 • Manual Windows Shade: Toggle window rollup/unroll by double clicking the title bar. Title bars are easier to find than programs minimized to icons. You won't have to hunt for the windows you were using! Click on a window and it becomes a title bar; Click on the title bar and restore it to an open window!
 • Automatic window rollup/unroll: Selected windows will automatically roll up into title bars whenever they become inactive. The rolled-up title bars will then automatically unroll when you want to work with them again!
 • Temporarily Unroll the Window: This will make a window temporarily unroll when the mouse cursor hovers over it. Simply pass your mouse cursor over them and they unroll! Easier than clicking!
 • RollupUnroll title button: The button 'Roll upUnroll Window' is may be added to a window title bar. Now you can roll up or unroll window just pressing it.
 • System menu: New item 'Roll up Window' is may be added to the system menu of a window.
 • Hotkeys support: A keystroke Win+< roll upunroll the active window.
 • Individual window settings: Mix manual and automatic controls in various ways to your preferences and for individual programs. Your configuration for each window will remain set after every bootup until you change it.
 • Multilingual support: Actual Window Rollup supports English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Swedish, Danish, Catalan, Turkish and Polish languages.
 • Possibility to improve almost each program: Actual Window Rollup is useful for working with office tools (Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PhotoShop, Corel Draw etc.); e-mail clients (Microsoft Outlook, Outlook Express, Eudora, Incredimail etc.); media players (Windows Media Player etc.); internet browsers (Internet Explorer, Opera etc.); offline browsers or ftp-clients; and many other kinds of programs.OS : Windows 8/7/Server/Vista/2008/XP/2003/2000 x86/x64


Home Page : http://www.actualtools.com/windowrollup/


Download

Tusfiles

Or

UppIt
Posted by koyan


***
TusFiles ကေနေဒါင္းလုပ္ဆြဲတဲ့အခါ "download with TusFiles accelerator and get recommended offers" မွာ အမွတ္ျခစ္ေလးျဖဳတ္ျပီးမွေဒါင္းၾကပါ။

***
When you download in Tusfiles , you will have to uncheck "download with TusFiles accelerator and get recommended offers".WinZip System Utilities Suite 2.0.648.14990 Final Full Version

WinZip ဆိုတာ ဖိုင္ေတြကို ခ်ံဳ႕တဲ့ Software တစ္မ်ိဳးပါ.. ဒီ WinZip ကဘဲ System Cleaner Software ေလးကိုထုတ္လုပ္လိုက္ပါတယ္...မလိုလားအပ္တဲ့ဖိုင္ေတြကိုအေကာင္းဆံုးရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
အျခားအသံုး၀င္ Tools ေပါင္း 20 ေက်ာ္လည္း ပါ၀င္တဲ့အတြက္
Cleaner System  ေကာင္းေကာင္းၾကိဳက္သူမ်ားအတြက္အသံုး၀င္မွာေသခ်ာပါတယ္..ကဲ..စမ္းသပ္အသံုးျပဳလိုသူမ်ား  Download ရယူႏိုင္ၾကပါၿပီခင္မ်ာDownload>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox (or) uppit

Speed up your computer and keep it running at peak performance with WinZip System Utilities Suite, a comprehensive set of easy-to-use PC tools designed to help you clean, protect, and optimize your system.

- Includes over 20 system utilities to improve computer performance
- Features one-click functionality and easy, automated options
- Boasts a simple interface with an intuitive work flow
- Provides a one-stop solution for PC performance optimization
- Supported Languages: German, French, Spanish, Italian, Russian, and Portuguese.


Clean your system
Free up your computer from unwanted clutter! WinZip System Utilities Suite includes several powerful tools that scan and remove dead weight from your computer, all with a few simple clicks.

Protect your system
Avoid costly and potentially irreversible system issues! WinZip System Utilities Suite includes easy-to-use tools that protect your PC from security threats, crashes, and data loss. With WinZip System Utilities Suite, you can check your hard drives for file system and disk errors, permanently delete private data, and remove privacy-exposing traces that may lead to data leaks.

Optimize your system
Organize your system to run at peak performance without having to understand everything under the hood! WinZip System Utilities Suite includes helpful PC tools that do all the testing, fine tuning and rearranging for you. The result? A fully-optimized computer system that runs smoothly, efficiently, and much faster!

Screenshots:Install Notes:

1] Install The App
2] Do Not Launch The App
3] Copy Content from Crack Folder to Install Directory
4] Enjoy This Release!!